Pagrindinės visuomeninės organizacijos ir asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo išsaugojimu:

Lietuvos archeologijos draugija

Kraštovaizdžio architektų sąjunga

Lietuvos dailės istorikų draugija

ICOMOS

Lietuvos architektų sąjunga