I. KONKURSO ĮVERTINIMO TIKSLAS

1. Įvertinti atliktus pastarųjų metų darbus kultūros paveldo apsaugos, restauravimo, pritaikymo ir sklaidos srityje, nustatyti reikšmingiausius ir apdovanoti jų autorius; supažindinti su darbais visuomenę, propaguoti kultūros paveldo puoselėjimo svarbą kultūrinio ir istorinio paveldo išlikimui.

II. KONKURSO PASKELBIMO TVARKA

5. Kandidatų atranką organizuoja Lietuvos restauratorių sąjunga kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.

6. Konkursas skelbiamas kiekvienų metų kovo mėnesį. Nuostatai ir kvietimas siūlyti kandidatus yra skelbiami Lietuvos restauratorių sąjungos ir Kultūros paveldo departamento informacijos viešinimo kanaluose, individualiai platinama restauratoriams ir su kultūros paveldo išsaugojimu susijusioms įstaigoms ir organizacijoms.

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS

7. Konkurse gali dalyvauti visi kultūros paveldo išsaugojimo, pritaikymo ir sklaidos darbus organizuojantys ir vykdantys fiziniai ar juridiniai asmenys.

8. Kandidatus nominacijai „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“ gali teikti visi norintys Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys.

IV. KANDIDATŲ PATEIKIMAS IR REIKALAVIMAI JIEMS

9. Kandidatai apdovanojimui teikiami kasmet iki balandžio mėn. 7 d., atsiunčiant pnkt.10 nurodytą informaciją Lietuvos restauratorių sąjungos elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar paštu adresu: Lietuvos restauratorių sąjunga, Klaipėdos g. 5, LT-01117 Vilnius.

10. Teikiant kandidatą apdovanojimui yra būtina nurodyti kandidato vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba organizacijos(-jų) rekvizitus, veiklos, už ką siūlomas apdovanojimas, aprašą.

V. VERTINIMO PRIORITETAI

12. Nuoseklūs ir išsamūs kultūros paveldo objekto(-ų) moksliniai tyrimai ir nuolatinė informacijos sklaida (fiksavimo, apsaugos, tyrimų, leidinių, skatinančių saugoti kultūros paveldą, leidyba ir kt. veiklos);

13. Prasmingos ir ilgas tradicijas turinčios kultūros paveldo pažinimo ir sklaidos iniciatyvos plačiajai visuomenei (pvz. internetiniai, televizijos laidos, edukacinės programos ar pan.);

14. Prioritetas skiriamas kompleksinėms ir ilgalaikėms veikloms, įprasminančioms nuolatinius kultūros paveldo objekto(-ų) išsaugojimo, restauravimo, pritaikymo ir sklaidos rezultatus;

15. Atliktų kultūros paveldo apsaugos darbų apimtis ir sudėtingumas, išsaugant ir eksponuojant autentą, tradicinių ir naujų paminklotvarkos metodų taikymas išsaugant paveldą.

VI. KANDIDATŲ VERTINIMO KOMISIJA

16. Kandidatus renka Vertinimo komisija, sudaryta iš Restauratorių sąjungos narių ir kitų kultūros paveldo apsaugos specialistų, kuri, esant poreikiui, konsultuojasi su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsakingais darbuotojais. Komisijos sudėtį tvirtina Restauratorių sąjungos valdyba.

VII. KANDIDATŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

17. Vertinimo komisija nominantus išrenka balsuojant.

18. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

19. Geriausiais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

20. Kandidatai įvertinami per 7 dienas nuo paskutinės nustatytos kandidatų pateikimo dienos.

VIII. REZULTATŲ PASKELBIMAS IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAS

21. Vertinimo komisijos ištrinkti laureatai apdovanojami.

22. Laureatai apdovanojami Lietuvos restauratorių sąjungos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įsteigtu prizu.

23. Laureatai ryšio priemonėmis supažindinami su konkurso rezultatais.

24. Rezultatai paskelbiami ir prizas įteikiamas balandžio 18-ąją – Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietovių dieną.