Renginys vyks

Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilyje (Vytėnai)

DISKUSIJOS PROGRAMA

 

 

Birželio 23 d. svečiavomės pas Dr. Kazį Napaleoną Kitkauską. Pristatome neseniai išleistą jo dienoraščių knygą.

 

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga jungiasi prie Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondo iniciatyvos: Ukrainoje vyksta žiaurus karas. Okupantai griauna miestus, apšaudo muziejus, teatrus, naikina kultūros paminklus. Nacionalinis Ukrainos dailės muziejus susiduria su milžiniškais iššūkiais. Vykstant karui nėra galimybių evakuoti dailės kūrinius. Juos tenka slėpti. Mūsų draugams Ukrainoje labai reikalingos pakavimo medžiagos, aplankai, dėžės, gesintuvai. Surinkime tam lėšų. 

Kviečiame kolegas pinigus siųsti į LRRS sąskaitą LT807044060001160621 su prierašu “parama Ukrainos Nacionaliniam dailės muziejui”. 

Mečislovo Sakalausko nuotrauka

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga šventė 30 metų jubiliejų. Šia proga sukūrėme filmą apie mus.

 

 

 

 

 

RS sveikinimas

* Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos nariai yra susirūpinę dėl objekto – Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, antro namo,   J. Tumo-Vaižganto g. 6, Vilniuje, (u.o.k. 36470) fasadų sužalojimo. Kultūros vertybių registre objektui nustatytų vertingųjų savybių sąraše įvardinta: pastato fasadų architektūrinis sprendimas - PR fasado architektūrinio sprendimo visuma; fasadų apdaila ir puošyba - PR fasado raudonų keramikinių plytelių ir pilko cementinio tinko apdaila.

Kaip pasityčiojimas skamba KPD tinklapyje cituojami darbus vykdančios įmonės paaiškinimai, jog „fasadai laikinai padengti impregnuojančia medžiaga, skirta apsaugoti restauruojamus fasadus šaltuoju sezonu“.http://www.kpd.lt/news/5935/158/KPD-Montvilos-kolonijoje-reikalaus-autentiskumo.html

Akivaizdu, kad pastato vertingosios savybės yra iš esmės ir galbūt negrįžtamai pažeistos: Įsigeriančiais dažais, tvirtu sluoksniu padengtos raudonos keraminės plytelės ir jų siūlės, autentiškos siūlės papildomai užpildytos glaistu (žr. fotografija nr.2). Pilko cemento tinko apdaila (akmens imitacija), reljefinio dekoro elementai grubiai užglaistyti ir nudažyti balsvais dažais (žr. fotografija nr.3).

Architektūros riterio ordinas- Lietuvos architektų sąjungos apdovanojimas, nuo 1998 m. skiriamas šios sąjungos nariams už reikšmingus nuopelnus Lietuvos architektūrai.

Architektė Giedrė Filipavičienė nuo 1973 m. dirbo Paminklų restauravimo projektavimo institute ir buvo Trakų grupės vadovė, vėliau – bendrovės „Lietuvos paminklai“ vyriausioji architektė, teritorijų planavimo vadovė, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyriaus vadovė, nuo 2007 m. Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė.

Marius Daraškevičius

magiška dvarų kasdienybė – vaistinėlės detektyvas – istorinė architektūros ir antropologijos studija

Dvaro vaistinėlė – magiškiausias kambarėlis, leidžiantis dirstelėti į nematomą dvaro pusę. Kaip tik čia, paslėptos nuo pašalinių akių, saugiai nuguldavo visos gėrybės: nuo vaistų ir tinktūrų iki dvarininkių „laboratorijose“ pagamintų gražinimosi priemonių, nuo trauktinių iki nekasdienių gardėsių.

Birželio 17, 18 d. Vilniuje ir Panemunėje vyko Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“, skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui.

Konferencijos įrašas Lietuvių kalba

Conference record in English

Nematomi kultūros paveldo gydytojai – restauratoriai

Pranešimas spaudai

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga

Š.m. birželio 12 d. Senojoje Zapyškio bažnyčioje pirmą kartą vyko Geriausių 2019-2020 metų kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių restauravimo darbų konkurso pristatymas visuomenei. Rimtas renginys pavadintas šmaikščiu pavadinimu „Kultūros gydytojai“ sutraukė gausų būrį paveldo mylėtojų.

Cultural Heritage Issues: Experience, Innovation, Partnerships

Dedicated to the UNESCO World Heritage Year in Lithuania and 30th anniversary of the Union of Restorers of the Republic of Lithuania

Vilnius (Vilnius Academy of Arts) and Vytėnai (Panemunė Castle), Lithuania

CONFERENCE PROGRAM 

Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“,

skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui

Vilnius (Vilniaus dailės akademija), Vytėnai (Panemunės pilis)

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Balandžio 18, šia proga Kultūros paveldo departamento surengtame seminare buvo apdovanoti kultūros paveldui nusipelnę asmenys. Tarp apdovanotųjų KPD ženklu – Restauratorių sąjungos narys - Dr. Jonas Rimantas Glemža, architektas, paveldosaugininkas, už ilgametį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos raidą ir metodologiją.

KPD padėkos raštu apdovanotas architektas restauratorius Evaldas Purlys už ilgametį nuoširdų ir produktyvų darbą

Kas dveji metai Restauratorių sąjunga organizuoja Geriausių restauravimo darbų konkursą.

Kviečiame teikti kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų darbus bei restauravimo darbų projektus pagal atskiras sritis – „Kilnojamosios kultūros vertybės“ ir „Nekilnojamosios kultūros vertybės“.

Vlado Ščiavinsko nuotrauka

„Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“

skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir

Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui

2021 m. birželio mėn. 17–18 d. – NAUJA DATA! 

Vilnius (Vilniaus dailės akademija), Vytėnai (Panemunės pilis)

Photo by Vladas Ščiavinskas

Cultural Heritage Issues: Experience, Innovation, Partnerships

 

Dedicated to the UNESCO World Heritage Year in Lithuania and 30th anniversary of the Union of Restorers of the Republic of Lithuania

 

17– 18th June, 2021 – NEW DATE!

Vilnius (Vilnius Academy of Arts) and Vytėnai (Panemunė Castle), Lithuania

KATALOGO „ATGIMUSIOS SPALVOS“ PRISTATYMAS

Išleistas pirmasis sienų tapybos restauratorės darbų katalogas Lietuvoje

Vilnius 2021-01-21

2021 m. sausio 21 d.  išleistas architektės-restauratorės Neringos Šarkauskaitė-Šimkuvienės darbų katalogas „Atgimusios spalvos“. Tai pirmoji knyga Lietuvoje ir lietuvių kalba, reprezentuojanti vieno architektūros dekoro ir polichromijos architekto-restauratoriaus darbus. Kataloge pristatoma veikla apima ilgą laikotarpį nuo vėlyvojo sovietmečio iki šių dienų (1985–2020 m.)  ir supažindina ne tik su skirtingo tipo pastatų sienų tapyba ir dekoru Lietuvoje, bet ir parodo restauratorių-architektų veiklos raidą per pastaruosius 35 metus. Katalogo leidėja – UAB „Ornamentus“, sudarytojai Vilius Šimkus ir Titas Krutulys, dizaineris Liudas Parulskis, spausdino „Petro ofsetas“, leidybą rėmė Lietuvos Kultūros taryba.

 Lietuvos  nacionalinės  kultūros  ir meno  premijos  laureatas, Lietuvos  architektūros tyrinėtojas  ir  istorikas,  architektūrinio  paveldo  objektų  restauravimo  specialistas, paminklosaugininkas, kultūrininkas  ir  visuomenininkas  dr. KAZYS  NAPALEONAS  KITKAUSKAS  šiandien švenčia  90-ties  metų  jubiliejų ! 

Jo  ilgametė   architekto – tyrėjo  praktinė  veikla   Vilniaus  mokslinėje  restauracinėje  dirbtuvėje, Paminklų  restauravimo  institute  susijusi  su  svarbiausiais  Lietuvos  architektūrinio  paveldo  objektais:   Vilniaus  Katedros  ir  Vilniaus   Žemutinės  pilies  teritorijos