RS-23-0404 Dėl Vilniaus Augustijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios erdvės atkūrimo planų

RS-23-0224 Bendras pareiškimas

RS-230301 Dėl rengiamos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naujos redakcijos

RS22-0118 Dėl Gedimino kalno

RS21-1118 Dėl pastato J.Tumo-Vaižganto Nr.6, Vilniuje

RS21-0225 Dėl restauratorių rengimo

RS21-0223 Dėl tvarkybos specialistų atestavimo

RS20-0831 Dėl klaidinančios informacijos LRT laidoje 

RS20-0508 Dėl atstovų į Restauravimo tarybą

RS20-0508 Dėl restauravimo tvarkos aprašo

RS20-0303 Dėl Šv. Stepono bažnyčios

RS20-0131 Dėl klaidingo LR kultūros vertybių registrų objekto statuso

RS19-0927a Dėl planuojamų parduoti Vilniaus ir Klaipėdos centrinio pašto pastatų

RS19-0927 Dėl vertingųjų savybių papildymo

RS19-0812 Dėl kultūros paveldo apsaugos skyriaus statuso

RS19-0808 Dėl Kultūros vertybės statuso

RS19-0606 Dėl paminklo P.Cvirkai

RS19-0604 Dėl KM pozicijos

RS19-0603 Dėl Kultūros vertybių registro

RS19-0530 Dėl pretendento į vertinimo komisiją

RS19-0529 Dėl NKPA įstatymų pakeitimų projekto

RS19-0103 Dėl konkurso sąlygų 

RS18-1204.pdf

RS-18-1003 Dėl PTR rengimo ir koregavimo

RS18-0719 Dėl nacionalinės muziejų koncepcijos projekto

RS18-0625 Dėl kultūros paveldo apsaugos pertvarkos

RS18-0427 Dėl Vasario 16-osios g.1

RS17-1724 Dėl GRAFITI

RS17-1706 Dėl atestavimo komisijos nuostatų

RS17-0505 Dėl tyrimų problematikos

RS17-0127 Dėl Basanavičiaus paminklo