KULTŪROS VERTYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMAS

Restauratorių atestavimas yra jų profesinio pasirengimo, kompetencijos bei praktinės veiklos įvertinimas.

Apsaugoti kultūros vertybes nuo nekvalifikuoto konservavimo restauravimo ir prevencinio konservavimo;

Skatinti restauratorių profesinį meistriškumą ir profesinių žinių sklaidą;

Susieti restauratorių kvalifikacines kategorijas su darbo užmokesčiu;

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMAS

Restauratorius atestuoja Atestavimo komisija. Atestavimo komisija taip pat vertina restauratorių, įgijusių užsienio šalyje restauratoriaus išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir nustato kvalifikacinę kategoriją.

Atestavimo komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Kultūros ministerija.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacija vyksta kiekvienais metais paskutinę gegužės ir lapkričio mėnesių dekadą. Informacija apie kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacijos datą yra skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Restauratoriai atestuojami remiantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos patvirtinimo“( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB64EC66F18A/hTRnSmMTxa)  bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių nuostatų 1 priede ir konkrečios specialybės kvalifikaciniais reikalavimais, patvirtintais kultūros ministro. Detalenę informaciją žiūrėti LR kultūros ministerijos puslapyje: https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-atestavimas

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SPECIALISTŲ ATESTAVIMAS

Atestavimo tvarka nuo nuo 2017 m. sausio 1 d.

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2574 redakcija) 231 straipsnio nuostatas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos atestatus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos teikimu išduoda kultūros ministras.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašas, kuris nustato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos atestuojamos veiklos specializacijas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, atestuotų specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarką, patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1012 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų profesinių ir teisinių žinių egzamino programa patvirtinta 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. ĮV-451„Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų profesinių ir teisinių žinių egzamino programos patvirtinimo“.

Šiuo metu dar nėra galimybės prašymą išduoti ar pakeisti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatą pateikti per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemą. Todėl asmuo, siekiantis gauti ar pakeisti šį atestatą atitinkamą prašymą turėtų teikti Kultūros ministerijai pašto korespondencijos siunta, elektroniniu formatu elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba pristatant tiesiogiai į ministeriją.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Lina Žižliauskaitė,  e-mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. +370 608 47643

Detalenę informaciją žiūrėti LR kultūros ministerijos puslapyje:
https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-specialistu-atestavimas-1/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas-1

Iki 2017 m. sausio 1 d. atestuotų specialistų sąrašą žiūrėti Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos puslapyje: http://www.kpd.lt/uploads/Atestuoti.pdf

Po 2017 m. sausio 1 d. atestuotų specialistų sąrašą žiūrėti LR kultūros ministerijos puslapyje: https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-specialistu-atestavimas-1/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas-1/atestavimo-rezultatai-3