GERIAUSIŲ RESTAURAVIMO DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI

Nuo 2002 m. kasmet rengiamas Geriausių restauruotų darbų konkursas, RS valdybos 2002.11.04. posėdyje, patvirtinus šio konkurso nuostatus, jie buvo paskelbti viešoje RS „Informacijoje“ (2002. 11.14. Nr. 10), kuriame gali dalyvauti visi šalies restauratoriai. Geriausi darbai apdovanojami Sąjungos diplomais.


 

APDOVANOJIMO „UŽ IŠSKIRTINĮ DARBĄ KULTŪROS PAVELDO SRITYJE“ NUOSTATAI

Lietuvos restauratorių sąjungos kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos įsteigta apdovanojimo “Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje” nominacija , pirmą kartą paskelbta 2018-aisiais, pažymint Europos kultūros paveldo metus. Apdovanojimo tikslas įvertinti asmenis, pasižymėjusius kultūros paveldo išsaugojimo, restauravimo, pritaikymo ir sklaidos srityse, supažindinti visuomenę su jų darbais.


 

2019-03-28 protokolu konkursinių darbų vertinimą 2019 m. atlieka RS valdyba.