Mokslinės metodinės tarybos nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nariai:

Indrė Baliulytė istorikė
Giedrė Filipavičienė architektė
Jonas Rimantas Glemža architektas
Rimas Grigas architektas
Augis Gučas architektas
Audronė Lainiauskaitė architektė
Audronis Katilius architektas
Gražina Kirdeikienė architektė
Rūta Irena Klimavičienė architektė
Irena Kliobavičiūtė architektė
Giedrė Eleonora Miknevičienė architektė
Jelena Parasonienė inžinierė, konstruktorė
Giedrė Petronienė inžinierė, konstruktorė
Irena Sakalauskaitė architektė
Audronė Šolienė architektė
Robertas Zilinskas architektas
Regina Žukauskienė Architektė

Mokslinės metodinės tarybos kilnojamųjų kultūros vertybių komisijos nariai:

Juozapas Blažiūnas tapybos restauratorius
Gražina Gleiznienė archeologinių radinių restauratorė
Rimantas Gučas vargonų restauratorius
Birutė Miškinienė tapybos restauratorė
Dalia Panavaitė chemikė
Algirdas Juozas Pilypavičius sienų tapybos restauratorius
Algirdas Plioplys popieriaus restauratorius
Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė architektė, polichromijos specialistė, sienų tapybos restauratorė
Algimantas Vaineikis tapybos restauratorius
Laima Vedrickienė archeologinių radinių restauratorė

Mokslinės metodinės tarybos darbą kuruoja Aušrelė Racevičienė ir Algirdas Plioplys