Mokslinės metodinės tarybos nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nariai:

Kęstutis Ablačinskas inžinierius konstruktorius
Arūnas Boruta architektas
James Norman Ferguson architektas
Giedrė Filipavičienė architektė
Rimas Grigas architektas
Gražina Kirdeikienė architektė
Vidutė Povilauskaitė architektė
Robertas Zilinskas architektas
Regina Žukauskienė architektė

 komisijos vadovė Vidutė Povilauskaitė

 

Mokslinės metodinės tarybos kilnojamųjų kultūros vertybių komisijos nariai:

Aelita Bielinytė keramikos restauratorė
Marius Daraškevičius architektūros istorikas, menotyrininkas
Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė skulptūros ir lipdybos restauratorė
Rimantas Gučas vargonų restauratorius
Dalia Jonynaitė pergamento restauratorė
Laima Kruopaitė medžio restauratorė
Elona Ložytė popieriaus (dokumentų) restauratorė
Marijus Rimkevičius skulptūros ir lipdybos restauratorius
Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė sienų tapybos restauratorė

komisijos vadovas Marius Daraškevičius