Po 2019m. balandžio 25 d.  įvykusio suvažiavimo Valdybos nariai veiklą pradėjo pasiskirstydami veiklos sritis, numatydami būsimus darbus. Per visą ataskaitinį laikotarpį įvyko 15 Valdybos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami:
 • Kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos, 
 • Sąjungos organizaciniai bei atstovavimo, 
 • Restauratorių rengimo klausimai. 
 
Restauratorių sąjungos Valdyba siuntė raštus su pasiūlymais valstybės institucijoms: 
Lietuvos respublikos seimui LR Vyriausybei, 
Valstybinei Kultūros paveldo komisijai, 
Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, 
Vilniaus m. savivaldybės kultūros paveldo apsaugos skyriui, Architektų rūmams. 
Tinklapio, žiniasklaidos priemonių pagalba Restauratorių sąjungos mintys pasiekė Lietuvos visuomenę bei kolegas iš užsienio. 
 
Tarp svarbiausių RS keliamų klausimų buvo: 
 • NKPA įstatymo pakeitimų projektas, 
 • Restauratorių, tvarkybos darbų specialistų rengimas, 
 • Kultūros vertybių registro klausimai,
 • NKP objektų vertingųjų savybių papildymas,
 • Gedimino kalno tvarkybos darbai, 
 • Planuojamų parduoti Vilniaus ir Klaipėdos centrinio pašto pastatai,  
 • Skvero (aikštės) Pylimo ir Pamėnkalnio g. sankirtoje klausimas,  
 • pastato J. Tumo- Vaižganto g. 6, Vilniuje, pažeistų vertingųjų savybių ir būtinų papildomų Tvarkybos darbų klausimas, kurį nagrinėjo ir Restauratorių sąjungos Mokslinės Metodinės tarybos.
Sąjunga iniciavo diskusiją dėl Sapiegų parko Vilniuje sutvarkymo, dalyvavo diskusijoje dėl Šv. Stepono skvero, Vokiečių g. pertvarkymo, surengė 2 seminarus Rumšiškėse. 
 
2020 m. Restauratorių sąjunga pateikė paraišką ir laimėjo projektą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje minėjimui. Taip 2021 m. suorganizavome Tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“, skirtą LR restauratorių sąjungos 30-mečio progai. Tai buvo puiki proga pateikti savo pranešimus,  išgirsti kolegas iš užsienio. Graži Konferencijos tąsa vyko Vilniuje ir Panemunėje. Džiugu, kad profesiniai ryšiai iki šiol tęsiasi Italijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje. 
 
Valdyba buvo atvira, kvietė RS narius bendram darbui, dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir šis kvietimas buvo vaisingas (pvz. Mariaus Daraškevičiaus, kitų narių indėlis).  
Konferencijos apimtyje sukūrėme filmą, kuriame mūsų sąjungos kolegos pasakoja apie save ir Restauratorių Sąjungos 30 metų kelią. 
 
Sėkmingas bendradarbiavimas su Vilniaus Dailės akademija 2022m. rugpjūčio mėn. padėjo įgyvendinti Panemunės pilyje Apskrito stalo diskusiją, kurioje taipogi dalyvavo kolegos iš Lenkijos, Prancūzijos.  
 
Jau tapęs tradicinis, kas dvejus metus vykstantis  Geriausių Restauravimo darbų konkursas sulaukia dalyvių tiek iš sąjungos narių rato, tiek ir iš kolegų, atstovaujančių kitas institucijas (Vilniaus dailės akademija, Prano Gudyno restauravimo centras). Geriausių 2019-2020 m. kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių restauravimo darbų konkurso pristatymas specialistams ir visuomenei 2021 liepos mėn. įvyko Zapyškio bažnyčioje. 
 
Galime pasidžiaugti dar vienu akcentu. Restauratorių sąjungos ženklas, papildytas meandru, 2021 m. buvo registruotas patentų biure.
 
2019 m. nuo LR Restauratorių sąjungos buvo teiktas kandidatas apdovanojimui Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo statulėle 
 
UŽ NUOPELNUS VILNIAUS ARCHITEKTŪRINIAM PAVELDUI Šv. Kristoforo statulėlės apdovanojimas paskirtas RS kandidatui, architektui, mokslų daktarui JONUI RIMANTUI GLEMŽAI.
 
Į įvairias valstybines darbo grupes deleguoti atstovai nuo mūsų sąjungos, taip kuriamas ryšys su paveldosaugos institucijomis. 
Po atstovų į Restauravimo tarybą nuo LR restauravimo sąjungos rinkimų, iš LRRS išstojo 6 jos nariai. 
Nuo 2019 m. sąjungą papildė 13 narių.
 
Noriu padėkoti pirmininkės pavaduotojui Arūnui Borutai už didžiulę pagalbą, visai Valdybai, aktyviausiems Valdybos nariams- Dainai Ferguson, Jonui Rimantui Glemžai, Rimui Grigui, Rimantui Gučui, Elonai Marijai Ložytei, Vidutei Povilauskaitei, Aušrelei Racevičienei, Neringai Šarkauskaitei- Šimkuvienei, Audronei Šolienei, o ypač Daliai Kazlauskienei, nes ji kiekvieną mėnesį siūlė idėjas, renginius, skatino rašyti raštus. 
Pavyko įgyvendinti nemažai sumanymų, daug jų laukia ateityje, tad būsimai Valdybai, pirmininkui linkime sėkmės ir kuo didesnio aktyvumo visiems nariams.
 
 
Giedrė Gajauskaitė
LR restauratorių sąjungos pirmininkė