Š. m. lapkričio 27 d., trečiadienį, 9:00 val. Kultūros ministerijoje (210 kab. Rudoji salė, II aukštas) įvyks Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis.

Kviečiame restauratorius teikti dokumentus. 

http://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-demesiui-9  

Dokumentulai priimami iki lapkričio 13 d. imtinai

Rugsėjo 18 dieną, eidama 82 metus mirė mūsų kolegė- restauratorė, chemikė technologė, chemijos mokslų daktarė Nijolė Angelė Rauckienė.

Nijolė gimė 1938 m. balandžio 8 dieną, Utenoje. Baigusi felčerių mokyklą savo darbo karjerą pradėjo Antakalnyje atsidariusioje Vilniaus miesto ligoninėje. Vėliau studijavo Valstybinio Vilniaus Universiteto chemijos fakultete, dirbo Kuro aparatūros gamyklos chemijos laboratorijoje.

Rugsėjo 23 d. įvyko LR Restauratorių sąjungos Valdybos posėdis. Aptarti 5 klausimai:

1. Apsvarstytas Kultūros Tarybai nuo Restauratorių sąjungos teikiamas projektas - tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta artėjančiam RS 30 metų jubiliejui. Aptarta jos tematika, dalyviai, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybės.
2. Valdyba vienbalsiai pritarė idėjai papildyti Restauratorių sąjungos svetainę puslapiu, kuriame bus pateikta informacija apie sąjungos narius.
3. Pasiruošta 2019.10.02 RS planuojamai diskusijai dėl Sapiegų parko rekonstrukcijos.
4. Įvyko diskusija dėl paveldo objektų- centrinio pašto pastatų Vilniuje ir Klaipėdoje istorinės funkcijos išlikimo. Nutarta kreiptis į Kultūros paveldo departamentą, siūlyti įtraukti ir funkciją kaip pašto pastato vertingąją savybę. Taipogi pasiūlyta kreiptis į LR Seimą, Vyriausybę, Vilniaus ir Klaipėdos savivaldybes dėl kilusios grėsmės prarasti istorinę, simbolinę šių objektų vertę.
5. LR Kultūros ministerija ir KPD kreipėsi į Restauratorių sąjungą dėl atstovų skyrimo.

Į Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertų komisiją Kultūros ministerijoje deleguotas architektas Arūnas Boruta.

Į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dvejiems metams sudaromą darbo grupę kilnojamųjų kultūros vertybių savininkų prašymų nagrinėjimui paskirta architektė - restauratorė Audronė Kaušinienė

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga
2019m. spalio 2 d. (trečiadienį), 16.30
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (Stiklių g. 4)
Organizuoja DISKUSIJĄ tema Sapiegų parko Vilniuje rekonstrukcija

 

Sapiegų parko rekonstrukcijos projektą pristatys:
Vilniaus m. savivaldybės želdynų skyriaus vedėja Giedrė Čeponytė

Diskusijoje pasisakys:

Rugpjūčio 8 d. įvyko LR Restauratorių sąjungos valdybos posėdis, kurį skubiai surengti paskatino susirūpinimą keliantys pastarųjų vasaros dienų įvykiai.

Posėdyje aptarta  Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje planuojama struktūrinė pertvarka, kurioje nelieka atskiro Kultūros paveldo apsaugos skyriaus, kompetentingai sprendžiančio Kultūros paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo klausimus Vilniaus mieste bei UNESCO saugomame jo senamiestyje. Seimo, vyriausybės, savivaldybės institucijoms išsiųsti raštai nuo Restauratorių sąjungos. 

2019 m. vyks Modernizmo miestų forumas, kuris pratęs Tel Avive 2018 m. vykusio forumo iniciatyvą. 

2018 m. Tel Avive (Israelyje) įvykęs I-asis Modernizmo miestų forumas yra tęstinis renginys, skirtas telkti su UNESCO vardu siejamų modernizmo miestų tinklą ir vystyti bendradarbiavimą sprendžiant aktualius modernizmo paveldo vertinimo, finansinių paskatų, miesto plėtros poreikių, bendruomenių įtraukumo klausimus.Tel Avivo forumo metu suformuotas Dokumentas moderniems miestams.  Kauno forumas skirtas Tel Avivo dokumento moderniems miestams praktiniams įgyvendinimo aspektams. 

Liepos 17 d. Rašytojų sąjungoje įvyko svarstymas dėl viešųjų erdvių ir paminklo P. Cvirkai. Renginyje dalyvavo ir RS valdybos nariai Rimantas Gučas, Dalia Kazlauskienė.

Atgarsiai paskelbti spaudoje:

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/rasytoju-sajungoje-keltas-klausimas-kodel-petro-cvirkos-paminklas-sostineje-turetu-islikti-1104-1175790

Vieša paskaita „Tragiški Abiejų Tautų Respublikos paveldo likimai Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje“

R. Paknio fotografijų parodos „Mūro istorijos. Nykstantis Abiejų Tautų Respublikos paveldas“

2019 m. birželio 20 d. 18.00–19.30 val.
Valdovų rūmų Renginių salė

Fotografijų parodoje „Mūro istorijos. Nykstantis Abiejų Tautų Respublikos paveldas“ eksponuojamas buvusios Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) teritorijos architektūros paveldas. Atvaizdų objektų istoriją paskaitoje papasakos Valdovų rūmų muziejaus istorikas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas Eimantas Gudas. Bus kalbama apie vis labiau nykstantį Abiejų Tautų Respublikos architektūros paveldą: bažnyčias, koplyčias, vienuolynus, dvarus, jų interjerus ir eksterjerus, istoriją, fundatorius bei savininkus. Taip pat bus bandoma atskleisti visuomenės požiūrio į šį paveldą kaitą ir įvairovę.

2019 m. balandžio 25d. LDK valdovų rūmuose įvyko LR Restauratorių sąjungos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius Vydas Dolinskas, Kultūros paveldo departamento atstovas, perskaitytas LR kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko sveikinimas.
 
Buvo apdovanoti Geriausių 2017-2018 m. restauravimo darbų architektai, tyrėjai, restauratoriai, (žr. Geriausių restauravimo darbų konkurso rezultatai); pasveikinti nauji Restauratorių sąjungos nariai.
 

Maloniai kviečiame į parodos „Pro captu lectoris“ atidarymą. Renginys vyks gegužės 10 d. 16 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje, V a. 

Restauruotų dokumentų paroda „Pro captu lectoris“, skirta Nacionalinės bibliotekos 100-mečiui ir Dokumentų konservavimo ir restauravimo veiklos 40-mečiui.

Paroda veiks iki liepos 21 d.
Parodų salėje, III a.

Balandžio 18 d. Rokiškio krašto muziejuje, minint Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dieną, buvo apdovanoti konkurso „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“ laureatai.

Sveikiname architektą Joną Rimantą Glemžą, apdovanotą UŽ 60- TIES METŲ VEIKLĄ KULTŪROS PAVELDO SRITYJE

Sveikiname keramikę restauratorę Aelitą Bielinytę, apdovanotą UŽ UNIKALIŲ KOKLINIŲ KROSNIŲ IR ŽIDINIŲ RESTAURAVIMĄ

Balandžio 25 d., ketvirtadienį

LDK valdovų rūmuose (Katedros aikštė 4, Vilnius) įvyks Restauratorių sąjungos suvažiavimas.

Dalyvių registracija 9.30
Suvažiavimo pradžia 10.00

Kviečiame aktyviai dalyvauti

Informuojame, kad Kultūros ministerijos svetainėje paskelbtas kvietimas kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriams teikti prašymus norimai kvalifikacinei kategorijai įgyti. Dokumentų priėmimo terminas – 2019-05-14 imtinai. Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis vyks 2019-05-29. Kvietimo nuoroda: http://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-demesiui-8

Atestavimo tvarką žr. skiltyje KVALIFIKACIJA

Restauratorių sąjunga organizuoja Geriausių restauravimo darbų konkursą.

Konkursui gali būti teikiami kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų darbai bei restauravimo darbų projektai pagal atskiras sritis – „Kilnojamosios kultūros vertybės“ ir „Nekilnojamosios kultūros vertybės“. Konkursinė medžiaga turi būti pateikta įprasta forma spausdinta /kopijuota/ ir kompiuterinių laikmenų forma PDF arba PowerPoint formatu.

Konkursiniai darbai pateikiami nuo 2019 m. vasario 14 d. iki 2019 m. kovo 18 d.

Kviečiame Restauratorių sąjungos narius iki balandžio mėn. 7 d. teikti kandidatus konkursui dėl apdovanojimo „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“.

Lietuvos restauratorių sąjunga kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos skelbia nominaciją „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“. Nominacijos tikslas įvertinti asmenis, pasižymėjusius kultūros paveldo išsaugojimo, restauravimo, pritaikymo ir sklaidos srityse, supažindinti visuomenę su jų darbais.

Kandidatus nominacijai gali siūlyti visi asmenys, drauge pateikiant ir kandidato veiklos ar darbų aprašą (galima siūlyti tiek savo atliktus darbus, tiek kitų asmenų/institucijų).

Kviečiame Jus dalyvauti ir pristatyti savo veiklą, darbo specifiką 2-ojoje tarptautinėje kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų parodoje "Heritas".

Data: Gegužės 3-4 d.
Vieta: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia ir vienuolynas (EHU), Savičiaus g. 15 ir 17, Vilniuje.

Parodos „Heritas“ tikslas – po vienu stogu suburti kultūros paveldo srityje dirbančius laisvai samdomus profesionalus, valstybės bei privačias organizacijas, viešąsias įstaigas, privačias įmones, mokslininkus bei visuomenės atstovus, besidominčius kultūros paveldo išsaugojimu ir dirbančius šioje srityje bei paskatinti jų bendradarbiavimą ir efektyvesnę tarpusavio komunikaciją. Tuo pačiu - pristatyti mūsų darbo specifiką visuomenei per praktiką, edukaciją ir pažinimą.

Minint 2018-uosius – Europos kultūros paveldas metus, dvi Europos profesionalios asociacijos – Europos istorinių pastatų asociacija (EHHA) ir Karališkoji fotografijos draugija (RPS) – skelbė  fotografijų konkursą „2018 metų Europos kultūros paveldo fotografas“. Fotografas Andrius Zienius (Lietuva), konkursui pateikęs net 4 įspūdingas Čiobiškio dvaro nuotraukas, pateko į geriausiųjų Europos kultūros paveldo fotografų sąrašą.

Gegužės-spalio mėnesiais vykęs tarptautinis konkursas, kuriame dalyvavo atstovai iš 19 šalių, sulaukė ypatingo dėmesio fotografijose įamžinant vaizdus, atspindinčius kvietimo temą - „Mūsų namai – jūsų paveldas“. Finaliniame etape teisėjų vertinimui buvo pateikta daugiau nei 700 fotografijų, kurių 3 tapo nugalėtojomis ir dar 16 pripažintos geriausiomis.

Lietuvos dailės muziejus kovo 18 d., antradienį, 16 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) atidaro Oršos mūšio 500-ųjų metinių minėjimo parodą „Oršos mūšis“ (veiks iki birželio 8 d.). Ši edukacinė paroda parengta bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo karo muziejumi. Parodą atidarys Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, parodos kuratorė Dalia Tarandaitė, koordinatorius Mindaugas Šapoka.