2020.08.27. įvyko Restauratorių sąjungos Valdybos posėdis. 

- Pirmuoju klausimu aptarta Restauratorių sąjungos organizuojama Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija. Gavome pranešimų santraukas iš Lenkijos, Egipto, Izraelio, Lietuvos, tačiau dėl vis dar aktualios COVID-19 pandemijos ir tikimybės, jog rudenį gali būti uždrausti renginiai uždarose patalpose bei ribojamas atvykimas iš užsienio, organizacinis komitetas nusprendė konferenciją perkelti į 2021 m. balandžio mėnesį.   

Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija  

KULTŪROS PAVELDO AKTUALIJOS: PATIRTIS, INOVACIJOS, PARTNERYSTĖ

skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir
Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui

2020 m. spalio mėn. 15-16 d.
Vilnius (Vilniaus dailės akademija), Vytėnai (Panemunės pilis)
kontaktai: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Photo by Vladas Ščiavinskas

International Scientific - Practical Conference

CULTURAL HERITAGE ISSUES: EXPERIENCE, INNOVATION, PARTNERSHIPS

Dedicated to the UNESCO World Heritage Year in Lithuania and
30th anniversary of the Union of Restorers of Republic of Lithuania

15-16th October, 2020
Vilnius (Vilnius Academy of Arts) and Vytėnai (Panemunė Castle), Lithuania
Contacts: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

M.Chagall. Vilnius. 1935.

Balandžio 18 dieną minime Paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dieną. Ją 1984 m. paskelbė ICOMOS asamblėja, veikianti prie UNESCO. 

Tai pagarbos diena kultūros paveldu besirūpinantiems specialistams ir organizacijoms, atidus žvilgsnis į gerai žinomus paminklinius objektus bei iš pirmo žvilgsnio kuklius mūsų tapatybės liudininkus.

Planuotas renginys  ir apdovanojimai „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“ dėl karantino perkeliamas į rudens laikotarpį.

 

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos skelbia nominaciją „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“. Nominacijos tikslas įvertinti asmenis, pasižymėjusius kultūros paveldo išsaugojimo, restauravimo, pritaikymo ir sklaidos srityse, supažindinti visuomenę su jų darbais.

Kandidatus nominacijai gali siūlyti visi asmenys, drauge pateikiant ir kandidato veiklos ar darbų aprašą (galima siūlyti tiek savo atliktus darbus, tiek kitų asmenų/institucijų).

Šiandien mūsų kolegai 80 metų. Į paveldosaugos sritį Augis Gučas įžengė 1988-aisiais, vadovavo  Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektui, nuo 1994 iki 2003 Vilniaus miesto savivaldybės Paminklotvarkos skyriui. A.Gučas- Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys,  su bendradarbiais formuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos strategiją. 

Kartu su kolegomis parengtas Panevėžio bendrasis planas, Vilniaus senamiesčio, kitų miestelių tvarkymo planai- tai urbanistikos ir paveldosaugos sričių bendrystė.  

Sveikiname Augį Gučą Senamiesčio spalvų, viol0nčelės ir džiazo improvizacijų ritmu.

KVIEČIAME APLANKYTI KOLEGŲ RESTAURUOTUS OBJEKTUS

Mūsų kolegos iš Kauno, architektė Regina Žukauskienė kviečia susipažinti su restauravimo darbais Kaune:

- Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
- VII fortas

Šiais metais jau trečiąjį kartą vyks paroda-festivalis Heritas'20: (Į)krauk paveldą! Kviečiame Jus dalyvauti, pristatyti savo ar savo įmonės, įstaigos veiklą, darbo specifiką ir įkrauti vieną aktualiausių paveldo objektų Vilniuje.

Data: gegužės 14-16 d.
Vieta: buv. Lukiškių kalėjimo erdvė ir kiemas, Lukiškių skg. 6, Vilnius.
Registracijos anketa ČIA.

Sveikiname architektą, mokslų daktarą JONĄ RIMANTĄ GLEMŽĄ, pelniusį Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo statulėlės apdovanojimą. 

Šis garbingas apdovanojimas mūsų bendradarbiui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui buvo suteiktas UŽ NUOPELNUS VILNIAUS ARCHITEKTŪRINIAM PAVELDUI, nuoseklų darbą ir indėlį į Vilniaus paveldosaugą, paveldosaugos specialistų rengimą.

SĮ „Vilniaus planas“ parengė Projektinius pasiūlymus istorinėje Švento Stepono bažnyčios teritorijoje.
https://vilnius.lt/lt/2020/01/15/prie-sv-stepono-baznycios-kuriamas-unikalus-skveras-kaminas-virs-periskopu-smalos-katilas-amfiteatru/
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/SV.STEPONO-GATV%C4%96S-REKONSTRAVIMO_PPU_VB.pdf
Kyla klausimų dėl istorinių kapinių vietos, teritorijos sutvarkymo sprendinių. Kviečiame istorikus, architektus, kultūros paveldo puoselėtojus teikti savo pastabas, dalyvauti diskusijoje.
Projektinių pasiūlymų svarstymas vyks sausio 28 d., Senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose, Stiklių g. 4. Diskusijų pradžia 17.30 val.

2020 metų Trijų karalių vakarą Restauratorių sąjungos nariai susitiko apžvelgti metų darbus ir pasveikinti vieni kitus su jubiliejinių metų pradžia. 1990 metais susikūrusi Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga šiais metais minės savo veiklos 30-ies metų sukaktį.

Šventėje tarp visų susirinkusiųjų ypač malonu buvo matyti ilgamečius narius, bendradarbius, kurie kūrė ir augino šią sąjungą. Kartu žiūrėjome 1996 metais sukurtą Vytauto Damaševičiaus ir Juozo Matonio filmą „Vilniaus senamiestis“.

Š. m. gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 16:00 val. Literatūriniame A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124) bus pristatytas tyrimas „Markučių dvaro pagrindinio medinio namo statybos istorija nuo 1867 m.”

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybė Literatūriniam A. Puškino muziejui skyrė Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendiją.

Š. m. lapkričio 27 d., trečiadienį, 9:00 val. Kultūros ministerijoje (210 kab. Rudoji salė, II aukštas) įvyks Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis.

Kviečiame restauratorius teikti dokumentus. 

http://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-demesiui-9  

Dokumentulai priimami iki lapkričio 13 d. imtinai

Rugsėjo 18 dieną, eidama 82 metus mirė mūsų kolegė- restauratorė, chemikė technologė, chemijos mokslų daktarė Nijolė Angelė Rauckienė.

Nijolė gimė 1938 m. balandžio 8 dieną, Utenoje. Baigusi felčerių mokyklą savo darbo karjerą pradėjo Antakalnyje atsidariusioje Vilniaus miesto ligoninėje. Vėliau studijavo Valstybinio Vilniaus Universiteto chemijos fakultete, dirbo Kuro aparatūros gamyklos chemijos laboratorijoje.

Rugsėjo 23 d. įvyko LR Restauratorių sąjungos Valdybos posėdis. Aptarti 5 klausimai:

1. Apsvarstytas Kultūros Tarybai nuo Restauratorių sąjungos teikiamas projektas - tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta artėjančiam RS 30 metų jubiliejui. Aptarta jos tematika, dalyviai, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybės.
2. Valdyba vienbalsiai pritarė idėjai papildyti Restauratorių sąjungos svetainę puslapiu, kuriame bus pateikta informacija apie sąjungos narius.
3. Pasiruošta 2019.10.02 RS planuojamai diskusijai dėl Sapiegų parko rekonstrukcijos.
4. Įvyko diskusija dėl paveldo objektų- centrinio pašto pastatų Vilniuje ir Klaipėdoje istorinės funkcijos išlikimo. Nutarta kreiptis į Kultūros paveldo departamentą, siūlyti įtraukti ir funkciją kaip pašto pastato vertingąją savybę. Taipogi pasiūlyta kreiptis į LR Seimą, Vyriausybę, Vilniaus ir Klaipėdos savivaldybes dėl kilusios grėsmės prarasti istorinę, simbolinę šių objektų vertę.
5. LR Kultūros ministerija ir KPD kreipėsi į Restauratorių sąjungą dėl atstovų skyrimo.

Į Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertų komisiją Kultūros ministerijoje deleguotas architektas Arūnas Boruta.

Į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dvejiems metams sudaromą darbo grupę kilnojamųjų kultūros vertybių savininkų prašymų nagrinėjimui paskirta architektė - restauratorė Audronė Kaušinienė

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga
2019m. spalio 2 d. (trečiadienį), 16.30
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (Stiklių g. 4)
Organizuoja DISKUSIJĄ tema Sapiegų parko Vilniuje rekonstrukcija

 

Sapiegų parko rekonstrukcijos projektą pristatys:
Vilniaus m. savivaldybės želdynų skyriaus vedėja Giedrė Čeponytė

Diskusijoje pasisakys:

Rugpjūčio 8 d. įvyko LR Restauratorių sąjungos valdybos posėdis, kurį skubiai surengti paskatino susirūpinimą keliantys pastarųjų vasaros dienų įvykiai.

Posėdyje aptarta  Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje planuojama struktūrinė pertvarka, kurioje nelieka atskiro Kultūros paveldo apsaugos skyriaus, kompetentingai sprendžiančio Kultūros paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo klausimus Vilniaus mieste bei UNESCO saugomame jo senamiestyje. Seimo, vyriausybės, savivaldybės institucijoms išsiųsti raštai nuo Restauratorių sąjungos. 

2019 m. vyks Modernizmo miestų forumas, kuris pratęs Tel Avive 2018 m. vykusio forumo iniciatyvą. 

2018 m. Tel Avive (Israelyje) įvykęs I-asis Modernizmo miestų forumas yra tęstinis renginys, skirtas telkti su UNESCO vardu siejamų modernizmo miestų tinklą ir vystyti bendradarbiavimą sprendžiant aktualius modernizmo paveldo vertinimo, finansinių paskatų, miesto plėtros poreikių, bendruomenių įtraukumo klausimus.Tel Avivo forumo metu suformuotas Dokumentas moderniems miestams.  Kauno forumas skirtas Tel Avivo dokumento moderniems miestams praktiniams įgyvendinimo aspektams. 

Liepos 17 d. Rašytojų sąjungoje įvyko svarstymas dėl viešųjų erdvių ir paminklo P. Cvirkai. Renginyje dalyvavo ir RS valdybos nariai Rimantas Gučas, Dalia Kazlauskienė.

Atgarsiai paskelbti spaudoje:

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/rasytoju-sajungoje-keltas-klausimas-kodel-petro-cvirkos-paminklas-sostineje-turetu-islikti-1104-1175790

Vieša paskaita „Tragiški Abiejų Tautų Respublikos paveldo likimai Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje“

R. Paknio fotografijų parodos „Mūro istorijos. Nykstantis Abiejų Tautų Respublikos paveldas“

2019 m. birželio 20 d. 18.00–19.30 val.
Valdovų rūmų Renginių salė

Fotografijų parodoje „Mūro istorijos. Nykstantis Abiejų Tautų Respublikos paveldas“ eksponuojamas buvusios Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) teritorijos architektūros paveldas. Atvaizdų objektų istoriją paskaitoje papasakos Valdovų rūmų muziejaus istorikas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas Eimantas Gudas. Bus kalbama apie vis labiau nykstantį Abiejų Tautų Respublikos architektūros paveldą: bažnyčias, koplyčias, vienuolynus, dvarus, jų interjerus ir eksterjerus, istoriją, fundatorius bei savininkus. Taip pat bus bandoma atskleisti visuomenės požiūrio į šį paveldą kaitą ir įvairovę.