Balandžio 25 d., ketvirtadienį

LDK valdovų rūmuose (Katedros aikštė 4, Vilnius) įvyks Restauratorių sąjungos suvažiavimas.

Dalyvių registracija 9.30
Suvažiavimo pradžia 10.00

Kviečiame aktyviai dalyvauti

Informuojame, kad Kultūros ministerijos svetainėje paskelbtas kvietimas kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriams teikti prašymus norimai kvalifikacinei kategorijai įgyti. Dokumentų priėmimo terminas – 2019-05-14 imtinai. Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis vyks 2019-05-29. Kvietimo nuoroda: http://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-demesiui-8

Atestavimo tvarką žr. skiltyje KVALIFIKACIJA

Restauratorių sąjunga organizuoja Geriausių restauravimo darbų konkursą.

Konkursui gali būti teikiami kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų darbai bei restauravimo darbų projektai pagal atskiras sritis – „Kilnojamosios kultūros vertybės“ ir „Nekilnojamosios kultūros vertybės“. Konkursinė medžiaga turi būti pateikta įprasta forma spausdinta /kopijuota/ ir kompiuterinių laikmenų forma PDF arba PowerPoint formatu.

Konkursiniai darbai pateikiami nuo 2019 m. vasario 14 d. iki 2019 m. kovo 18 d.

Kviečiame Restauratorių sąjungos narius iki balandžio mėn. 7 d. teikti kandidatus konkursui dėl apdovanojimo „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“.

Lietuvos restauratorių sąjunga kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos skelbia nominaciją „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“. Nominacijos tikslas įvertinti asmenis, pasižymėjusius kultūros paveldo išsaugojimo, restauravimo, pritaikymo ir sklaidos srityse, supažindinti visuomenę su jų darbais.

Kandidatus nominacijai gali siūlyti visi asmenys, drauge pateikiant ir kandidato veiklos ar darbų aprašą (galima siūlyti tiek savo atliktus darbus, tiek kitų asmenų/institucijų).

Kviečiame Jus dalyvauti ir pristatyti savo veiklą, darbo specifiką 2-ojoje tarptautinėje kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų parodoje "Heritas".

Data: Gegužės 3-4 d.
Vieta: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia ir vienuolynas (EHU), Savičiaus g. 15 ir 17, Vilniuje.

Parodos „Heritas“ tikslas – po vienu stogu suburti kultūros paveldo srityje dirbančius laisvai samdomus profesionalus, valstybės bei privačias organizacijas, viešąsias įstaigas, privačias įmones, mokslininkus bei visuomenės atstovus, besidominčius kultūros paveldo išsaugojimu ir dirbančius šioje srityje bei paskatinti jų bendradarbiavimą ir efektyvesnę tarpusavio komunikaciją. Tuo pačiu - pristatyti mūsų darbo specifiką visuomenei per praktiką, edukaciją ir pažinimą.

Minint 2018-uosius – Europos kultūros paveldas metus, dvi Europos profesionalios asociacijos – Europos istorinių pastatų asociacija (EHHA) ir Karališkoji fotografijos draugija (RPS) – skelbė  fotografijų konkursą „2018 metų Europos kultūros paveldo fotografas“. Fotografas Andrius Zienius (Lietuva), konkursui pateikęs net 4 įspūdingas Čiobiškio dvaro nuotraukas, pateko į geriausiųjų Europos kultūros paveldo fotografų sąrašą.

Gegužės-spalio mėnesiais vykęs tarptautinis konkursas, kuriame dalyvavo atstovai iš 19 šalių, sulaukė ypatingo dėmesio fotografijose įamžinant vaizdus, atspindinčius kvietimo temą - „Mūsų namai – jūsų paveldas“. Finaliniame etape teisėjų vertinimui buvo pateikta daugiau nei 700 fotografijų, kurių 3 tapo nugalėtojomis ir dar 16 pripažintos geriausiomis.

Lietuvos dailės muziejus kovo 18 d., antradienį, 16 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) atidaro Oršos mūšio 500-ųjų metinių minėjimo parodą „Oršos mūšis“ (veiks iki birželio 8 d.). Ši edukacinė paroda parengta bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo karo muziejumi. Parodą atidarys Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, parodos kuratorė Dalia Tarandaitė, koordinatorius Mindaugas Šapoka.