Kas dveji metai Restauratorių sąjunga organizuoja Geriausių restauravimo darbų konkursą.

Kviečiame teikti kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų darbus bei restauravimo darbų projektus pagal atskiras sritis – „Kilnojamosios kultūros vertybės“ ir „Nekilnojamosios kultūros vertybės“.

Vlado Ščiavinsko nuotrauka

„Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“

skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir

Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui

2021 m. birželio mėn. 17–18 d. – NAUJA DATA! 

Vilnius (Vilniaus dailės akademija), Vytėnai (Panemunės pilis)

Photo by Vladas Ščiavinskas

Cultural Heritage Issues: Experience, Innovation, Partnerships

 

Dedicated to the UNESCO World Heritage Year in Lithuania and 30th anniversary of the Union of Restorers of the Republic of Lithuania

 

17– 18th June, 2021 – NEW DATE!

Vilnius (Vilnius Academy of Arts) and Vytėnai (Panemunė Castle), Lithuania

KATALOGO „ATGIMUSIOS SPALVOS“ PRISTATYMAS

Išleistas pirmasis sienų tapybos restauratorės darbų katalogas Lietuvoje

Vilnius 2021-01-21

2021 m. sausio 21 d.  išleistas architektės-restauratorės Neringos Šarkauskaitė-Šimkuvienės darbų katalogas „Atgimusios spalvos“. Tai pirmoji knyga Lietuvoje ir lietuvių kalba, reprezentuojanti vieno architektūros dekoro ir polichromijos architekto-restauratoriaus darbus. Kataloge pristatoma veikla apima ilgą laikotarpį nuo vėlyvojo sovietmečio iki šių dienų (1985–2020 m.)  ir supažindina ne tik su skirtingo tipo pastatų sienų tapyba ir dekoru Lietuvoje, bet ir parodo restauratorių-architektų veiklos raidą per pastaruosius 35 metus. Katalogo leidėja – UAB „Ornamentus“, sudarytojai Vilius Šimkus ir Titas Krutulys, dizaineris Liudas Parulskis, spausdino „Petro ofsetas“, leidybą rėmė Lietuvos Kultūros taryba.

 Lietuvos  nacionalinės  kultūros  ir meno  premijos  laureatas, Lietuvos  architektūros tyrinėtojas  ir  istorikas,  architektūrinio  paveldo  objektų  restauravimo  specialistas, paminklosaugininkas, kultūrininkas  ir  visuomenininkas  dr. KAZYS  NAPALEONAS  KITKAUSKAS  šiandien švenčia  90-ties  metų  jubiliejų ! 

Jo  ilgametė   architekto – tyrėjo  praktinė  veikla   Vilniaus  mokslinėje  restauracinėje  dirbtuvėje, Paminklų  restauravimo  institute  susijusi  su  svarbiausiais  Lietuvos  architektūrinio  paveldo  objektais:   Vilniaus  Katedros  ir  Vilniaus   Žemutinės  pilies  teritorijos 

 

 

 

 

 

 

 

HERITAS ir Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas kviečia į alternatyvią diskusijų erdvę – tai idėjų ir bendrų sprendimų paieškos laboratorija, kur susitinka, pasisako ir bendrauja paveldo teoretikai, praktikai ir visuomenė. Visus sieja bendras tikslas – aktualizuoti ir išsaugoti kultūros paveldą. Laikas veikti kartu.

2020 m. spalio 2 d., 9.00-17.30 val.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7, Vilnius

2020.08.27. įvyko Restauratorių sąjungos Valdybos posėdis. 

- Pirmuoju klausimu aptarta Restauratorių sąjungos organizuojama Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija. Gavome pranešimų santraukas iš Lenkijos, Egipto, Izraelio, Lietuvos, tačiau dėl vis dar aktualios COVID-19 pandemijos ir tikimybės, jog rudenį gali būti uždrausti renginiai uždarose patalpose bei ribojamas atvykimas iš užsienio, organizacinis komitetas nusprendė konferenciją perkelti į 2021 m. balandžio mėnesį.   

Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija  

KULTŪROS PAVELDO AKTUALIJOS: PATIRTIS, INOVACIJOS, PARTNERYSTĖ

skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir
Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui

2020 m. spalio mėn. 15-16 d.
Vilnius (Vilniaus dailės akademija), Vytėnai (Panemunės pilis)
kontaktai: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Photo by Vladas Ščiavinskas

International Scientific - Practical Conference

CULTURAL HERITAGE ISSUES: EXPERIENCE, INNOVATION, PARTNERSHIPS

Dedicated to the UNESCO World Heritage Year in Lithuania and
30th anniversary of the Union of Restorers of Republic of Lithuania

15-16th October, 2020
Vilnius (Vilnius Academy of Arts) and Vytėnai (Panemunė Castle), Lithuania
Contacts: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

M.Chagall. Vilnius. 1935.

Balandžio 18 dieną minime Paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dieną. Ją 1984 m. paskelbė ICOMOS asamblėja, veikianti prie UNESCO. 

Tai pagarbos diena kultūros paveldu besirūpinantiems specialistams ir organizacijoms, atidus žvilgsnis į gerai žinomus paminklinius objektus bei iš pirmo žvilgsnio kuklius mūsų tapatybės liudininkus.

Planuotas renginys  ir apdovanojimai „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“ dėl karantino perkeliamas į rudens laikotarpį.

 

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos skelbia nominaciją „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“. Nominacijos tikslas įvertinti asmenis, pasižymėjusius kultūros paveldo išsaugojimo, restauravimo, pritaikymo ir sklaidos srityse, supažindinti visuomenę su jų darbais.

Kandidatus nominacijai gali siūlyti visi asmenys, drauge pateikiant ir kandidato veiklos ar darbų aprašą (galima siūlyti tiek savo atliktus darbus, tiek kitų asmenų/institucijų).

Šiandien mūsų kolegai 80 metų. Į paveldosaugos sritį Augis Gučas įžengė 1988-aisiais, vadovavo  Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektui, nuo 1994 iki 2003 Vilniaus miesto savivaldybės Paminklotvarkos skyriui. A.Gučas- Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys,  su bendradarbiais formuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos strategiją. 

Kartu su kolegomis parengtas Panevėžio bendrasis planas, Vilniaus senamiesčio, kitų miestelių tvarkymo planai- tai urbanistikos ir paveldosaugos sričių bendrystė.  

Sveikiname Augį Gučą Senamiesčio spalvų, viol0nčelės ir džiazo improvizacijų ritmu.

KVIEČIAME APLANKYTI KOLEGŲ RESTAURUOTUS OBJEKTUS

Mūsų kolegos iš Kauno, architektė Regina Žukauskienė kviečia susipažinti su restauravimo darbais Kaune:

- Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
- VII fortas

Šiais metais jau trečiąjį kartą vyks paroda-festivalis Heritas'20: (Į)krauk paveldą! Kviečiame Jus dalyvauti, pristatyti savo ar savo įmonės, įstaigos veiklą, darbo specifiką ir įkrauti vieną aktualiausių paveldo objektų Vilniuje.

Data: gegužės 14-16 d.
Vieta: buv. Lukiškių kalėjimo erdvė ir kiemas, Lukiškių skg. 6, Vilnius.
Registracijos anketa ČIA.

Sveikiname architektą, mokslų daktarą JONĄ RIMANTĄ GLEMŽĄ, pelniusį Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo statulėlės apdovanojimą. 

Šis garbingas apdovanojimas mūsų bendradarbiui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui buvo suteiktas UŽ NUOPELNUS VILNIAUS ARCHITEKTŪRINIAM PAVELDUI, nuoseklų darbą ir indėlį į Vilniaus paveldosaugą, paveldosaugos specialistų rengimą.

SĮ „Vilniaus planas“ parengė Projektinius pasiūlymus istorinėje Švento Stepono bažnyčios teritorijoje.
https://vilnius.lt/lt/2020/01/15/prie-sv-stepono-baznycios-kuriamas-unikalus-skveras-kaminas-virs-periskopu-smalos-katilas-amfiteatru/
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/09/SV.STEPONO-GATV%C4%96S-REKONSTRAVIMO_PPU_VB.pdf
Kyla klausimų dėl istorinių kapinių vietos, teritorijos sutvarkymo sprendinių. Kviečiame istorikus, architektus, kultūros paveldo puoselėtojus teikti savo pastabas, dalyvauti diskusijoje.
Projektinių pasiūlymų svarstymas vyks sausio 28 d., Senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose, Stiklių g. 4. Diskusijų pradžia 17.30 val.

2020 metų Trijų karalių vakarą Restauratorių sąjungos nariai susitiko apžvelgti metų darbus ir pasveikinti vieni kitus su jubiliejinių metų pradžia. 1990 metais susikūrusi Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga šiais metais minės savo veiklos 30-ies metų sukaktį.

Šventėje tarp visų susirinkusiųjų ypač malonu buvo matyti ilgamečius narius, bendradarbius, kurie kūrė ir augino šią sąjungą. Kartu žiūrėjome 1996 metais sukurtą Vytauto Damaševičiaus ir Juozo Matonio filmą „Vilniaus senamiestis“.

Š. m. gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 16:00 val. Literatūriniame A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124) bus pristatytas tyrimas „Markučių dvaro pagrindinio medinio namo statybos istorija nuo 1867 m.”

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybė Literatūriniam A. Puškino muziejui skyrė Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendiją.

Š. m. lapkričio 27 d., trečiadienį, 9:00 val. Kultūros ministerijoje (210 kab. Rudoji salė, II aukštas) įvyks Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis.

Kviečiame restauratorius teikti dokumentus. 

http://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-demesiui-9  

Dokumentulai priimami iki lapkričio 13 d. imtinai