Birželio 17, 18 d. Vilniuje ir Panemunėje vyko Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“, skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui.

Konferencijos įrašas Lietuvių kalba

Conference record in English

 

Pirmoji Konferencijos sesija, skirta PAVELDO IR BENDRUOMENIŲ bei antroji sesija, skirta NEKILNJAMOJO KUTŪROS PAVELDO klausimams, vyko Vilniaus Dailės akademijoje. Užsienio pranešėjai dalyvavo nuotoliniu būdu, o lietuviai turėjo galimybę susitikti Vilniaus dailės akademijos gotikinėje salėje.

Po UNESCO atstovės Renatos Kepežinskienės ir Restauratorių sąjungos pirmininkės Giedrės Gajauskaitės sveikinimo. Konferenciją pradėjo Dr. Jonas Glemža „Lietuvos Respublikos restauratorių Sąjungai 30 metų“.

17 d. Pirmoji sesija, PAVELDAS IR BENDRUOMENĖS / First Session, Heritage and communities.

Moderatoriai/ moderators: dr. Dalė Puodžiukienė, Marius Daraškevičius.

Christopher Kelly, Prancūzija/ France. Lankytojų centras, Vézelay, Burgundija/ The Visitor Center, Vézelay, Burgundy.

Maria Chiara Pozzana, Italija/ Italy. „Firenze Greenway“

Melinda Harlov-Csortán, Vengrija/ Hungary. Fertő/Neusiedlersee UNESCO pasaulio paveldo kultūrinis kraštovaizdis – bendradarbiavimo vieta/ Fertő./Neusiedlersee UNESCO World Heritage Cultural Landscape: Location for Cooperation

Antroji sesija, NEKILNOJAMASIS KUTŪROS PAVELDAS/ Second Session: Immovable cultural heritage.

Moderatoriai/ moderators: dr. Dalė Puodžiukienė, Marius Daraškevičius.

Dominik Mączyński, Lenkija/ Poland. Medinės Lenkijos sinagogos/ Polish Wooden Synagogues.

James N. Ferguson, Lietuva/ Lithuania. Paslėptos sienos: strategijos susigrąžinti nykstantį architektūrinį paveldą/ Hidden Walls: Strategies in Reclaiming Disappearing Architectural Heritage.

Sigita Bugenienė, Bangutis Prapuolenis, Lietuva. Kultūros paveldo verčių išsaugojimo valdymas: Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos atvejis/ Management of the Preservation of Cultural Heritage Values: The Case of the Armaments Board.

Ana Božičević, Kroatija/ Croatia. Vyskupijos muziejus Zagrebe: istorija, dabartis ir ateitis/ Diocesan Museum in Zagreb: History, Present and Future.

Ahmed Mohamed Sallam, Egiptas/ Egypt. Rentgeno spindulių CT skenavimas: neardančio tyrimo metodo taikymas smiltainio diagnostikai, atvejo studija / CT Scan Non-destructive Technique for Sandstone Diagnostics Case Study.

Kolegos ir svečiai turėjo puikią progą diskusijoms bei kolegiškam bendravimui.

Popietę mokslinė praktinė konferencija persikėlė į Polocko g. 52, kur EKSKURSIJĄ būsimame Medinės miesto architektūros muziejuje vedė ir į profesinius klausimus atsakė dr. Indrė Užuotaitė, restauratorius- dailidė Saulius Sakalas bei architektas- projekto vadovas Vincas Brezgys.

https://polocko52.lt

Konferencijos tęsinys 18 d. vyko Panemunės pilyje. Buvo parodytas Konferencijos proga suskurtas filmas, skirtas Restauratorių sąjungos 30 metų jubiliejui, įteikti Geriausių restauruotų darbų konkurso apdovanojimai.

18 d. Trečioji sesija, KILNOJAMASIS KUTŪROS PAVELDAS/ Third Session: Movable cultural heritage.

Moderatoriai/ moderators: Sigita Bugenienė, Marius Daraškevičius.

Laima Kruopaitė, Rolandas Vičys, Lietuva/ Lithuania. Restauruoti Antano Sorakos kūriniai iš Lazdijų krašto muziejaus. Restored works of Antanas Soraka from the Lazdijai Region Museum

Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, Lietuva/ Lithuania. Sienų tapybos restauravimas: tarp tyrimų ir visuomenės, pokyčiai ir tendencijos/ Restoration of wall paintings: between research and society, changes and trends.

EKSKURSIJĄ, supažindinančią su kelių dešimtmečių praktiniais restauravimo darbais, pravedė architektai Vidutė Povilauskaitė, Rimas Grigas, savo patirtimi dalijosi architektas Evaldas Purlys, krosnininkas Artūras Šuliokas.

Konferenciją vainikavo diskusijos prie apvalaus stalo.

2021_06_17_Pirmoji ir antroji Konferencijos sesijos Vilniaus dailės akademijoje

2021_06_17_Ekskursija į būsimą Medinės miesto architektūros muziejų

 

2021_06_18_ Trečioji Konferencijos sesija, Ekskursija Panemunės pilyje

Dominik Mączyński, Poland Polish Wooden Synagogues Medinės Lenkijos sinagogos 13:20-13:30 Diskusija / Discussion 13:30-13:50 James N. Ferguson, Lietuva Hidden Walls: Strategies in Reclaiming Disappearing Architectural Heritage Paslėptos sienos: strategijos susigrąžinti nykstantį architektūrinį paveldą 13:50-14:00 Diskusija / Discussion 14:00-14:20 Sigita Bugenienė, Bangutis Prapuolenis, Lietuva Kultūros paveldo verčių išsaugojimo valdymas: Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos atvejis Management of the Preservation of Cultural Heritage Values: The Case of the Armaments Board Research Laboratory 14:20-14:30 Diskusija / Discussion 14:30-14:50 Ana Božičević Diocesan Museum in Zagreb: History, Present and Future Vyskupijos muziejus Zagrebe: istorija, dabartis ir ateitis 14:50-15:00 Diskusija / Discussion 15:00-15:20 Ahmed Mohamed Sallam CT Scan Non-destructive Technique for Sandstone Diagnostics Case Study Rentgeno spindulių CT skenavimas: neardančio tyrimo metodo taikymas smiltainio diagnostikai, atvejo studija, Egiptas