Lietuvos  nacionalinės  kultūros  ir meno  premijos  laureatas, Lietuvos  architektūros tyrinėtojas  ir  istorikas,  architektūrinio  paveldo  objektų  restauravimo  specialistas, paminklosaugininkas, kultūrininkas  ir  visuomenininkas  dr. KAZYS  NAPALEONAS  KITKAUSKAS  šiandien švenčia  90-ties  metų  jubiliejų ! 

Jo  ilgametė   architekto – tyrėjo  praktinė  veikla   Vilniaus  mokslinėje  restauracinėje  dirbtuvėje, Paminklų  restauravimo  institute  susijusi  su  svarbiausiais  Lietuvos  architektūrinio  paveldo  objektais:   Vilniaus  Katedros  ir  Vilniaus   Žemutinės  pilies  teritorijos  architektūros  raidos   tyrimais, Kristijono  Donelaičio  memorialo  Tolminkiemyje   ir  Lazdynėliuose  sukūrimu. 

Dr. Kazys  Napaleonas  Kitkauskas  vienas  iš  aistringiausių  Lietuvos  didžiųjų  kunigaikščių  rūmų  atkūrimo  iniciatorių  ir  šio  projekto  mokslinis  vadovas,  subūręs  darnią  ir  kūrybingą   pilių  tyrimo  centro  “Lietuvos  pilys” tyrėjų  grupę.   

Dr. K.N. Kitkauskas   yra  vienas  produktyviausių  architektūros  tyrėjų, kuris  savo  turimas  žinias   skleidžia  plačiai  kultūrinei  visuomenei, studentijai, o jo  mokslinės  studijos  bei  informacinės  publikacijos  tapo  Lietuvos  architektūros  istorijos  klasika.

Sveikindami  Lietuvos  didžiojo  kunigaikščio  Gedimino  trečiojo  ir  ketvirtojo  laipsnio  ordino  kavalierių,  Lietuvos  katalikų  mokslo  akademijos  akademiką,  Lietuvos  Respublikos  restauratorių  sąjungos  garbės  narį,  tvirtą  ir  nepaprastai  nuoseklų  pavedo  tyrinėtoją  ir  tiesiog mūsų  visų  gerbiamą  kolegą  Napalį  Kitkauską   garbingo   jubiliejaus   proga,  linkime sveikatos ir  šviesių,  kūrybingų   dienų !