2020.08.27. įvyko Restauratorių sąjungos Valdybos posėdis. 

- Pirmuoju klausimu aptarta Restauratorių sąjungos organizuojama Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija. Gavome pranešimų santraukas iš Lenkijos, Egipto, Izraelio, Lietuvos, tačiau dėl vis dar aktualios COVID-19 pandemijos ir tikimybės, jog rudenį gali būti uždrausti renginiai uždarose patalpose bei ribojamas atvykimas iš užsienio, organizacinis komitetas nusprendė konferenciją perkelti į 2021 m. balandžio mėnesį.   
- Valdyba pritarė kvietimui dalyvauti 2020.09.11. Seime vyksiančiame forume „Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą“ ir pristatyti RS svarbiausius klausimus 10 min. pranešime. Kviečiame RS narius iki rugsėjo 7 d. išsakyti Jūsų manymu opiausias problemas.
- Kaip anksčiau informavome, VKPK ragina teikti paraiškas 2021 m. Europa Nostra apdovanojimams. Kviečiame architektų, restauratorių kolektyvus atsiliepti į šį raginimą. 
- Valdybos nariai diskutavo kaip būtų geriau sąjungoje spręsti klausimus, svarbius atskirų kultūros paveldo sričių atstovams. Lauktume Jūsų minčių.