Š. m. gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 16:00 val. Literatūriniame A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124) bus pristatytas tyrimas „Markučių dvaro pagrindinio medinio namo statybos istorija nuo 1867 m.”

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybė Literatūriniam A. Puškino muziejui skyrė Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendiją. Minėto muziejaus darbuotojai vykdė tyrimą „Markučių dvaro pagrindinio medinio namo statybos istorija nuo 1867 m. (dabar – Literatūrinis A. Puškino muziejus)“.ATLIKTAS TYRIMAS IR JO REZULTATAI BUS PRISTATYTI 2019 M. GRUODŽIO 5 D. 16 VAL. LITERATŪRINIAME A. PUŠKINO MUZIEJUJE (SUBAČIAUS G. 124).

Tyrimo pristatymo metu bus apžvelgta Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Sankt Peterburgo, Maskvos) archyvuose, muziejuose ir kitose įstaigose rasta informacija apie žemės sklypo Markučiuose pirkimą, Markučių dvaro sodybos šeimininkų (Melnikovų–Puškinų) ir architekto Jeronimo Lastovskio biografijų aprašymai, architekto laiškai Aleksejui Melnikovui, namo piešiniai ir brėžiniai, interjero ir dekoro nuotraukos, unikalūs nežinomo XIX amžiaus autoriaus Naujosios Michailovskojės vilos eskizai.

Maloniai kviečiame į pristatymą!

Pagarbiai
Rūta Vizbaraitė-Zaborovskienė
Literatūrinio A. Puškino muziejaus
vyr. fondų saugotoja

Kvietimas