Rugsėjo 18 dieną, eidama 82 metus mirė mūsų kolegė- restauratorė, chemikė technologė, chemijos mokslų daktarė Nijolė Angelė Rauckienė.

Nijolė gimė 1938 m. balandžio 8 dieną, Utenoje. Baigusi felčerių mokyklą savo darbo karjerą pradėjo Antakalnyje atsidariusioje Vilniaus miesto ligoninėje. Vėliau studijavo Valstybinio Vilniaus Universiteto chemijos fakultete, dirbo Kuro aparatūros gamyklos chemijos laboratorijoje.

1975 m. gegužės 20 d. apsigynė Lietuvos respublikos chemijos mokslų daktaro disertaciją jau dirbdama Paminklų konservavimo instituto cheminių tyrimų laboratorijoje. Restauratorė ilgus metus dirbo mokslinių tyrimų srityje, gilinosi į istorinių technologijų paslaptis, rašė straipsnius. Restauratoriai visada džiaugėsi, gavę labai profesionalias konservavimo ir restauravimo darbų technologines rekomendacijas. Specialistė kurį laiką vadovavo Paminklų restauravimo projektavimo instituto cheminių tyrimų skyriui, dalyvavo steigiant Lietuvos kultūros paveldo mokslinį centrą, buvo ilgametė jo darbuotoja.

Nijolė Angelė Rauckienė buvo Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos narė, pirmininkė, Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos narė, Kultūros paveldo departamento Restauravimo tarybos narė.

Jau būdama garbingo amžiaus ji aktyviai dalyvavo konferencijose, rengė pranešimus  medienos, metalo restauravimo klausimais. Mums- jos kolegoms, visų gerbiama restauratorė buvo nepaprastai atvira, visada nuoširdžiai dalinosi ir stengėsi nesavanaudiškai padėti, perduoti gilias profesines žinias ir patirtį. Nijolė Angelė Rauckienė- Restauratorė iš didžiosios raidės- ugdė bei globojo jaunuosius specialistus, dėstė Vilniaus universiteto chemijos fakultete būsimiems chemikams restauratoriams. 

2007 birželio14 d. aukščiausios ketegorijos restauravimo technologė Nijolė Angelė Rauckienė apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu.