Rugsėjo 23 d. įvyko LR Restauratorių sąjungos Valdybos posėdis. Aptarti 5 klausimai:

1. Apsvarstytas Kultūros Tarybai nuo Restauratorių sąjungos teikiamas projektas - tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta artėjančiam RS 30 metų jubiliejui. Aptarta jos tematika, dalyviai, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybės.
2. Valdyba vienbalsiai pritarė idėjai papildyti Restauratorių sąjungos svetainę puslapiu, kuriame bus pateikta informacija apie sąjungos narius.
3. Pasiruošta 2019.10.02 RS planuojamai diskusijai dėl Sapiegų parko rekonstrukcijos.
4. Įvyko diskusija dėl paveldo objektų- centrinio pašto pastatų Vilniuje ir Klaipėdoje istorinės funkcijos išlikimo. Nutarta kreiptis į Kultūros paveldo departamentą, siūlyti įtraukti ir funkciją kaip pašto pastato vertingąją savybę. Taipogi pasiūlyta kreiptis į LR Seimą, Vyriausybę, Vilniaus ir Klaipėdos savivaldybes dėl kilusios grėsmės prarasti istorinę, simbolinę šių objektų vertę.
5. LR Kultūros ministerija ir KPD kreipėsi į Restauratorių sąjungą dėl atstovų skyrimo.

Į Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertų komisiją Kultūros ministerijoje deleguotas architektas Arūnas Boruta.

Į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dvejiems metams sudaromą darbo grupę kilnojamųjų kultūros vertybių savininkų prašymų nagrinėjimui paskirta architektė - restauratorė Audronė Kaušinienė

Į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldotvarkos programos projekto rengimo darbo grupę deleguota architektė - restauratorė Neringa Šarkauskaitė - Šimkuvienė.