Rugpjūčio 8 d. įvyko LR Restauratorių sąjungos valdybos posėdis, kurį skubiai surengti paskatino susirūpinimą keliantys pastarųjų vasaros dienų įvykiai.

Posėdyje aptarta  Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje planuojama struktūrinė pertvarka, kurioje nelieka atskiro Kultūros paveldo apsaugos skyriaus, kompetentingai sprendžiančio Kultūros paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo klausimus Vilniaus mieste bei UNESCO saugomame jo senamiestyje. Seimo, vyriausybės, savivaldybės institucijoms išsiųsti raštai nuo Restauratorių sąjungos. 

Apsvarstytas paminklo  Petrui Cvirkai ir istorinio skvero- viešosios erdvės išsaugojimo klausimas. Posėdžio dalyviai  priėmė sprendimą skubiai kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos bei Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą dėl nerimą keliančių  paveldo apsaugos politikos pokyčių Vilniaus mieste. 

Nuspręsta siūlyti Skverą (aikštę) Pylimo ir Pamėnkalnio g. sankirtoje, Vilniuje įtraukti į kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, drauge patikslinti Kultūros vertybių registrinio objekto- Petro Cvirkos paminklo (unikalus objekto kodas 7286), esančio šiame skvere, vertingąsias savybes.