Informuojame, kad Kultūros ministerijos svetainėje paskelbtas kvietimas kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriams teikti prašymus norimai kvalifikacinei kategorijai įgyti. Dokumentų priėmimo terminas – 2019-05-14 imtinai. Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos posėdis vyks 2019-05-29. Kvietimo nuoroda: http://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kilnojamuju-kulturos-vertybiu-restauratoriu-demesiui-8

Atestavimo tvarką žr. skiltyje KVALIFIKACIJA

Reikalingus dokumentus prašome pateikti Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupei (203 kab.) iki 2019 m. gegužės 14 d. imtinai, Jums patogiu metu nuo 8:00 iki 17:00 darbo dienomis (penktadieniais iki 15.45). Pietų pertrauka: 12:00-12:45.

Restauratorius, siekiantis įgyti kvalifikacinę kategoriją, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
  2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
  3. pažymą apie specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją;
  4. išsilavinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas bei dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą (kvalifikacijos liudijimą/pažymėjimą);
  5. Lietuvos Respublikos valstybine kalba užpildytą konkrečios specialybės ar specializacijos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus atitinkančią kultūros vertybių restauravimo, konservavimo, tyrimų ar prevencinio konservavimo darbų dokumentaciją (restauravimo pasus, studentai – diplominį darbą, tyrimų ataskaitas, prevencinio konservavimo darbų ir tyrimų ataskaitas, metodinę ar mokymo medžiagą, publikuotų darbų kopijas).

Pažymime, kad dokumentai turi būti tinkamai užpildyti, pilnai sukomplektuoti ir tvarkingai pateikti. Restauratoriai, kurie siekia pirmą kartą įgyti kvalifikacinę kategoriją bei tie, kuriems reikalinga išduoti naują kvalifikacijos pažymėjimą, kartu su aukščiau išvardintais dokumentais turi pateikti savo dokumentinę nuotrauką (1 vnt.).

Iškilus klausimams dėl dokumentų pateikimo, prašome kreiptis tel. +370 608 45982.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija