Balandžio 25 d., ketvirtadienį

LDK valdovų rūmuose (Katedros aikštė 4, Vilnius) įvyks Restauratorių sąjungos suvažiavimas.

Dalyvių registracija 9.30
Suvažiavimo pradžia 10.00

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ:

9.30-10.00 REGISTRACIJA

10.00-10.15 SUVAŽ IAV I MO ATI DARYMAS, SVEIKINIMO KALBOS

10.15-10.35 GERIAUSIŲ RESTAURAVIMO DARBŲ KONKURSO APDOVANOJIMAS

10.35-10.40 SĄJUNGOS NARIO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMAS NAUJIEMS NARIAMS

10.40-10.50 SUVAŽIAVIMO   PIRMININKAUJANČIŲ   IR SEKRETORIATO SIŪLYMAI   BEI TVIRTINIMAS

10.50-11.00 SUVAŽIAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO IR REDAKCINIŲ KOMISIJŲ SUDĖTIES SIŪLYMAI BEI TVIRTINIMAS

11.00-11.05 SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ BEI TVIRTINIMAS

11.05-11.35 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS VALDYBOS, REVIZIJOS KOMISIJOS IR GARBĖS TEISMO ATASKAITA

11.35-11.45 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS VALDYBOS, REVIZIJOS KOMISIJOS IR GARBĖS TEISMO ATASKAITŲ TVIRTINIMAS

11.45-12.15 KAVOS PERTRAUKA

12.15-12.30 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS NARIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS, NARIO MOKESČIO SURINKIMO  KLAUSIMAS BEI TVIRTINIMAS

12.30-12.50 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS ĮSTATŲ PAKEITIMŲ PRISTATYMAS IR TVIRTINIMAS

12.50-13.20 KANDIDATŲ KĖLIMAS Į RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS PIRMININKO POSTĄ, VALDYBĄ, REVIZIJOS KOMISIJĄ  IR GARBĖS TEISMĄ

13.20-14.10 PIETŲ PERTRAUKA

14.10-14.30 BALSAVIMO BIULETENIŲ IŠDALINIMAS/ BALSAVIMAS (balsavimo biuleteniai bus foje ant stalo prie salės durų, čia pat bus ir balsadėžė, į salę grįžtam jau atidavę balsavimo lapus)

14.30-15.00 PASKAITA

15.00-15.30 SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS

15.30-15.40 BALSAVIMO REZULTATŲ PASKELBIMAS.

15.40-16.00 PASISAKYMAI IR DISKUSIJOS.

16.00-16.30 FILMAS