* Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos nariai yra susirūpinę dėl objekto – Namų komplekso, vad. Kražių kolonija, antro namo,   J. Tumo-Vaižganto g. 6, Vilniuje, (u.o.k. 36470) fasadų sužalojimo. Kultūros vertybių registre objektui nustatytų vertingųjų savybių sąraše įvardinta: pastato fasadų architektūrinis sprendimas - PR fasado architektūrinio sprendimo visuma; fasadų apdaila ir puošyba - PR fasado raudonų keramikinių plytelių ir pilko cementinio tinko apdaila.

Kaip pasityčiojimas skamba KPD tinklapyje cituojami darbus vykdančios įmonės paaiškinimai, jog „fasadai laikinai padengti impregnuojančia medžiaga, skirta apsaugoti restauruojamus fasadus šaltuoju sezonu“.http://www.kpd.lt/news/5935/158/KPD-Montvilos-kolonijoje-reikalaus-autentiskumo.html

Akivaizdu, kad pastato vertingosios savybės yra iš esmės ir galbūt negrįžtamai pažeistos: Įsigeriančiais dažais, tvirtu sluoksniu padengtos raudonos keraminės plytelės ir jų siūlės, autentiškos siūlės papildomai užpildytos glaistu (žr. fotografija nr.2). Pilko cemento tinko apdaila (akmens imitacija), reljefinio dekoro elementai grubiai užglaistyti ir nudažyti balsvais dažais (žr. fotografija nr.3).

Norint pašalinti 2021 m. įvykdytus pažeidimus, reikalingos restauracinės tvarkybos priemonės. 

Atkreipiame dėmesį, kad būtinas naujas Tvarkybos darbų projektas, kuriame visų pirma būtų identifikuotos savavališkai panaudotos medžiagos ir technologijos, pažeistų plotų sudėtis ir apimtis, numatyti TVARKYBOS SPRENDINIAI 2021 m. pažeidimams pašalinti, autentiškam dekorui restauruoti, galimai atkurti negrįžtamai suniokotas vietas.

Šiame name 2014 m. buvo atlikti interjero polichromijos tyrimai, užfiksuotas XX a. pradžios lipdinių ir sienų polichrominis dekoravimas, parengtos dekoro spalvinės retrospekcijos. Mums kelia nerimą Statybos inspekcijos informacija, kad ir pastato viduje yra atlikti savavališki darbai. https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/statybos-inspekcija-tvarkant-kraziu-kolonijai-priklausancius-pastatus-padaryti-ciniski-pazeidimai

Restauratorių sąjungos paveldosaugos ekspertai siūlo savo pagalbą gelbėjant šį  vieną gražiausių XX a. pradžios pastatų Vilniuje.

* Šį raštą Dėl pastato J. Tumo- Vaižganto g. 6, Vilniuje, pažeistų vertingųjų savybių ir būtinų papildomų Tvarkybos darbų, LR restauratorių sąjunga išsiuntė:
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai
Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos kultūros ministerijos 
Vilniaus m. savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos poskyriui
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos