NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos valdyba 2019 m. balandžio mėn. 3 d. atrinko 4 skirtingoms tvarkybos darbų rūšims priskiriamus darbus:

  • Už Rūmų, vad. Pacų (674), Didžioji g. 7 Vilniuje, nuoseklius architektūros tyrimus, išorės ir vidaus restauravimo bei konservavimo projektus ir jų įgyvendinimo priežiūrą, 2014-2018

Architektūros tyrimų ir tvarkybos darbų projektų vadovas Robertas Zilinskas
Architektas Vytenis Zilinskas
Tyrimų asistentas Ričardas Račinskas

  • Už Rūmų, vad. Pacų (674), Didžioji g. 7 Vilniuje, XVI a. – XX a. sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbus, 2016-2018

Restauratoriai:
Restauravimo darbų vadovė Audronė Kaušinienė, Aušra Gervienė, Iveta Ciparytė-Simutienė, Vaidas Simutis, Lina Jurnienė, Vita Gaidelytė, Akvilė Glinskytė, Viktorija Siverskaja, Gabrielė Venckutė, Milda Vaištaraitė, Aušra Vyšniauskaitė, Simona Spūdvilienė, Tautvydas Averka

Asistentai:
Monika Kornilova, Jolita Juknelevičienė, Agnė Jablonskytė, Eglė Petrošiūtė, Dovydas Alčiauskis, Danielius Petrošius, Giedrė Molytė, Ieva Kumpikevičiūtė, Skaistė Bendorienė, Artūras Mitinas

  • Už Joachimo Lelevelio salės (8386) Šv. Jono g. 10, sienų tapybos (XVIII a.-XX a.) ir skliautų freskos Šv. Stanislovas Kosta su kūdikėliu Jėzumi ir Švč. Mergele Marija (XVIII a.) konservavimo ir restauravimo darbus, 2017-2018

Restauratoriai:
Restauravimo darbų vadovė Indrė Valkiūnienė, Jana – Grinevičiūtė – Pčalinienė, Kristina Ustilė

Asistentai:
Alina Budvytienė, Andrius Mikalauskas

Rangovas UAB „Opus optimum“

  • Už Šv. Stepono bažnyčios (1042) Vilniuje, Šv. Stepono g. 41, fasadų ornamentinio dekoro sgrafito polichromijos tyrimus, konservavimo ir restauravimo darbus, įgyvendinimo priežiūrą, 2015-2018

Polichromijos tyrimų vadovė, vykdytoja, autorinės priežiūros vykdytoja
Neringa Šarkauskaitė – Šimkuvienė

Rangovas UAB „Domus antiquus“, vadovas Rimantas Kurlinskas

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos valdyba 2019 m. balandžio mėn. 3 d. atrinko 2 restauratorių darbus:

  • Už Jašiūnų dvaro sodybos rūmų (595), Šalčininkų raj., Vilniaus aps., krosnių restauravimą, 2017

Restauratorė Aelita Bielinytė

  • Už metodišką ir detalų 1894 m. Zygm. Jakubovskio litografijos Pjavyne Kražiuose restauravimą tradicinėmis ir naujomis technologijomis, 2017

Restauratorė Aldona Nikienė
Tyrėja Jūratė Dulinskienė
Fotografė Kristina LukoševičienėŽr. Restauratorių sąjungos valdybos posėdžio protokolą 2019-04-03