NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos Nekilnojamųjų kultūros vertybių Mokslinės metodinės komisijos nariai 2017 m. balandžio mėn. diplomais įvertino 4 skirtingoms tvarkybos darbų rūšims priskiriamus darbus:

  • Audronei Kaušinienei (IĮ „Archeodomus“ 2015) už geriausią sienų tapybos tyrimų ir polichrominio dekoro konservavimo, restauravimo projektą „Pacų rūmų (u .k. 674) Didžioji g. 7, Vilniuje tvarkybos darbų projektas“.
  • Antanui Gvildžiui, Aušrai Gvildienei (UAB „Archinova“, 2017) už restauravimo ir pritaikymo turizmui realizuotą projektą „Katedros varpinės bokšto pritaikymo turizmui projekto realizacija“.
  • Aušrelei Racevičienei, Laimai Vileikienei už geriausiai atliktus istorinius tyrimus „Naujanerių (Viljanovos) buvusios dvaro sodybos istorinės raidos analizė“, 2016.
  • Neringai Šarkauskaitei-Šimkuvienei už interjero polichromijos tyrimų, spalvinio sprendimo realizuotą projektą Tauragės Švč. Trejybė bažnyčioje, 2016.

Žr. Nekilnojamųjų kultūros vertybių Mokslinės metodinės komisijos protokolą 2017-04-13

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos mokslinės metodinės tarybos kilnojamųjų kultūros vertybių komisija įvertino 6 restauratorių darbus:

  • Robertui Švelnikui – diplomas už XX a. pirmos pusės medinio polichromuoto kryžiaus restauravimą.
  • Alfonsui Šauliui ir Laimai Kruopaitei – diplomas už XIX a. pabaigos didelės apimties ąžuolinio bufeto restauravimą.
  • Rolandui Vičiui – diplomas už raudonmedžio portsigaro juvelyrinį  restauravimą.
  • Kristinai Lukoševičienei – diplomas už XVII a. „Evangelijų“ knygos restauravimą.
  • Birutei Miškinienei, Ingai Petkutytei, Algimantui Vaineikiui – diplomas už XVII a. nežinomo Lietuvos tapytojo paveikslo „Nekaltai pradėtoji Švč. Mergelė Marija“ restauravimą.
  • Vytautui Baranskui – diplomas už Kretingos dvaro fontano istorinės skulptūros atkūrimą.

Žr. Kilnojamųjų kultūros vertybių Mokslinės metodinės komisijos protokolą 2017-03-30