NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos Nekilnojamųjų kultūros vertybių Mokslinės metodinės komisijos nariai 2015 m. balandžio mėn. vertino konkursui pateiktus aštuonis tyrimų ir restauravimo darbus ir vieną straipsnį.

„Konkurso Laureatais“ paskelbti keturių projektų (darbų) autoriai.

  • Paliesiaus dvaro (107) atkūrimas ir pritaikymas 2008-2014 projektuotojas

UAB „Senojo miesto architektai“ . Architektai PV D. Ferguson, J. N. Ferguson

Konstruktoriai (tyrimai) M. Tomaševskaja, K. Ablačinskas

Darbus vykdė: UAB „Kriautė“, UAB „Udmeta“.

„Konkurso Laureato“ diplomas skiriamas už naujų metodinių sprendinių įgyvendinimą tvarkybos darbuose, restauravimo kompleksiškumą ir novatoriškumą.

  • Daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. 14 buto nr.6, Vilniuje paprastojo remonto, padalijant į du turtinius vienetus projektas. 2013 m. Giedrės Gajauskaitės Individuali projektavimo įmonė, PV A Giedrė Gajauskaitė

„Konkurso Laureato“ diplomas skiriamas už kokybiškus, metodiškai pagrįstus medienos ir polichromijos tvarkybos darbus ir autentiškumo išsaugojimą.

Užsakovui skiriamas diplomas už paveldo puoselėjimą, autento išsaugojimą ir jo eksponavimą.

  • Burbiškio dvaro rūmai (u. k. 51). Burbiškio dvaro rūmų I-o aukšto patalpų 1, 2, 3, 4, 5, 11, II – o aukšto patalpų 15, 21, 22 lubų tapybos bei laiptinių 13, 20 sienų polichrominio dekoro konservavimas – restauravimas. 2011 -2013 m.

Darbų vadovė: I kategorijos sienų tapybos restauratorė I. Valkiūnienė, II kategorijos sienų tapybos restauratorė Jana Grinevičiūtė – Pčalinienė, III kategorijos sienų tapybos restauratorius Marius Pčalinas,

(1.Burbiškio dvaro rūmų I-ojo ir II-jo aukštų patalpų polichromijos tyrimai. 2.Restauravimo pasas)

„Konkurso Laureato“ diplomas skiriamas už kompleksinius tyrimus ir interjero dekoro restauravimo darbus

Užsakovui skiriamas diplomas už paveldo puoselėjimą, autento išsaugojimą ir restauravimą ir jo eksponavimą.

  • Janapolės Šv. Arekangelo Mykolo bažnyčia, Viržuvėnų g. 28 Janapolės mstl., Telšių raj. (u. o . k. 23653). Aut. N. Šarkauskaitį-Šimkuvienė. 2013 m.

(1.Janapolės bažnyčios interjero tapybos tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa. 2.Polichromijos tyrimai. 3.Interjero polichromijos tyrimai ir spalvinio sprendimo projektas. 4. Janapolės bažnyčios interjero tvarkybos darbų ir pritaikymo bendruomenės poreikiams projektas 5. Janapolės bažnyčios interjero tapybos tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų pasas).

„Konkurso Laureato“ diplomas skiriamas už medinės architektūros polichrominius tyrimus ir interjero dekoro restauravimo darbus.

Užsakovui skiriamas diplomas už paveldo puoselėjimą, autento išsaugojimą ir restauravimą ir jo eksponavimą.

Trys diplomai skirti objektų užsakovams už paveldo puoselėjimą ir restauravimą.

Kitiems konkurso dalyviams įteikti „Konkurso dalyvio“ diplomai, už jų dalyvavimą Lietuvos restauratorių sąjungos paskelbtame Konkurse.

Žr. Nekilnojamųjų kultūros vertybių Mokslinės metodinės komisijos protokolą 2015-04-09

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos mokslinės metodinės tarybos kilnojamųjų kultūros vertybių komisija įvertinti 5 darbus eilės tvarka nuo geriausio, apdovanojant diplomais:

  1. Paveikslas, „Šv. Kotrynos sužadėtuvės“, LDM P. Gudyno restauravimo centras, Algimantas Vaineikis - Už geriausią 2014 m. restauruotą kilnojamą kultūros vertybę;
  2. Baldas, „Stalas“, LDM P. Gudyno restauravimo centras, Robertas Švelnikas - Už techninį meistriškumą;
  3. Istorinis objektas, „Udžarenesės sarkofagas“ LDM P. Gudyno restauravimo centras, Laima Kuopaitė, Alfonsas Šiaulys, dr. Jurga Bagdzevičienė - Už išsamius technologinius tyrimus;
  4. Grafika, „Šokis“, LDM P. Gudyno restauravimo centras, Eglė Piščikaitė - Už techninį meistriškumą;
  5. Knyga „De claustro animae“, Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Dalia Veselauskienė, Aušra Vaitiekūnaitė - Už techninį meistriškumą;

Žr. Kilnojamųjų kultūros vertybių Mokslinės metodinės komisijos protokolą 2015-04-07