NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SRITIS

LRRS Mokslinės metodinės tarybos Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija 2023 m. gegužės 10 d. įvertino skirtingoms tvarkybos darbų rūšims priskiriamus darbus. Dėl konkursui pateiktų darbų, komisijos darbe nedalyvavo Robertas Zilinskas, James Norman Ferguson, Kęstutis Ablačinskas, Gražina Kirdeikienė. Apie savo sprendimą informavo elektroniniu paštu.

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

 Geriausių nekilnojamojo paveldo objekto tvarkybos projektu pripažintas (40 balų):

Administracinio pastato Vilniaus g. 24, Vilniaus m., paskirties keitimo į kultūros, kapitalinio remonto projektas.

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus g. 24, Vilniaus m, paveldo tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas

Projekto rengėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projektas 2018-2019 m. Realizacija 2019-2023 m. PV Marija Nemunienė.  PDV Ričardas Bitovtas, Gražina Kirdeikienė. Architektai: Rūta Klimavičienė, Vilda Bagurskienė, Nijolė Kazakevičiūtė, Audronė Lainauskaitė

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

 Geriausiu nekilnojamojo paveldo objekto  dalies tvarkybos projektu pripažintas (48 balai):

Signatarų namų tvarkybos darbų (remonto, konservavimo, restauravimo) projektas. 2016-2017 m. 2022 m. realizuota projekto dalis - Pilies g. (V) fasado tvarkyba.  Namas, vad. Signatarų namais (KVR u. k. 1046), Pilies g.26, Vilniaus m.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“. PV, projekto priežiūros darbų vadovė, architektė Daina Ferguson. Architektai: James Norman Ferguson, Ieva Blinstrubienė. Konstrukcijų inžineriniai tyrimai: Kęstutis Ablačinskas.  Istorinių tyrimų apibendrinimas: Indrė Baliulytė.  Papildomi architektūros tyrimai: Daina Ferguson, Ieva Blinstrubienė. Fasado lipdybinio dekoro restauravimo darbų programa: Ramunė Balandžiūnienė. Fasadų spalvinis sprendimas: Ramunė Balandžiūnienė, Daina Ferguson. Fasado paviršių ir lipdyto dekoro tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų vadovė: Ramunė Balandžiūnienė. Darbus vykdė: UAB „Virmalda“.

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

 Geriausiais nekilnojamojo paveldo kompleksiniais moksliniais tyrimais pripažinti (48 balai):

Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso (u. k. 642) Naujojo Arsenalo (u. k. 24704) Arsenalo g. 1, Vilnius, taikomieji tyrimai (istoriniai, architektūros natūriniai, polichromijos ir sienų tapybos, architektūros konstrukcijų, archeologiniai, mūro drėgmės tyrimai, skiedinių tyrimai, medienos tyrimai, inžineriniai geologiniai)

Projekto  rengėjas:   UAB  „ Atodangos. Tyrimų vadovas: R. Zilinskas. Archeologiniai tyrimai: UAB „Teisinga orbita“, tyrėjai G. Jonutis, L. Girlevičius. Architektūros konstrukcijų tyrimai: UAB „Kęstučio Ablačinsko konstrukcijų projektai“, tyrėjas K. Ablačinskas. Architektūros natūriniai tyrimai: UAB „Atodangos“, tyrėjai R. Zilinskas, I. Blinstrubienė, V. Zilinskas. Inžineriniai  geologiniai ir  geotechniniai  tyrimai: UAB  „Geotestus“,  tyrėjai S. Gadeikis, D. Šorys. Istoriniai  tyrimai: dr. Birutė Rūta Vitkauskienė. Mūro drėgmės tyrimai, skiedinių tyrimai, medienos tyrimai: Kultūros paveldo centras, tyrėjai A. Grubinskaitė, V. Dambrauskienė, J. Dunajevskienė, E. Juravičienė. Polichromijos ir sienų tapybos tyrimai: UAB „Archeodomus“, tyrėjai A. Kaušinienė, A. Gervienė.

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

 Geriausiais nekilnojamojo paveldo objekto natūriniais interjero  tyrimais pripažinti (42 balai):

Viešpaties Jėzaus Trinitorių bažnyčios (u. k. 759) Antakalnio g. 27, Vilniuje interjero polichromijos tyrimai, I etapas, II etapas Spalvinis sprendimas. Projekto rengimo metai 2021-2022 m.

 Tyrimų vadovė: architektė-restauratorė Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Architektė: Giedrė Gajauskaitė

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Geriausiu nekilnojamojo paveldo objekto interjero tvarkybos projektu pripažintas (46 balai):

Šv. Kazimiero bažnyčia (KVR u. k. 27304). Vilniaus Jėzuitų vienuolyno ansamblio Šv. Kazimiero bažnyčios, Didžioji g. 34, Vilniuje, tvarkybos darbų (restauravimo, konservavimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) ir paprastojo remonto projektas.

Tvarkybos darbų projekto rengėjai: Projekto rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“.  PV Ramūnas Buitkus. Projekto autorius architektas: Ramūnas Buitkus. Projekto konstruktoriai: Rasa Survilaitė, Aleksas Rymas.

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

„Už pastangas atkurti prarastą miesto istorinio silueto elementą“ (32 balai):

Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios, Vilniaus m., Šnipiškių g. 1 (KVR u. k. 28335). Stogų, bokštų laiptų ir signatūrinio bokštelio tvarkybos (restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas.

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėjas: . Projekto rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“, PV Ramūnas Buitkus. Projekto autorius architektas: Aurimas Širvys. Projekto konstruktoriai: Jakovas Mendelevičius Dovilė Kazakevičiūtė. 

 

KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS

LRRS Mokslinės metodinės tarybos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija 2023 m. gegužės 11 d. įvertino skirtingoms darbų rūšims priskiriamus darbus. Apie savo sprendimą informavo elektroniniu paštu.

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už inovatyvių technologijų naudojimą

Nežinomo autoriaus paveikslo „Šv. Ambraziejus“ restauravimas
Magistrė: Rūta Nazaraitė
Vadovas: doc. Linas Lukoševičius
2020 – 2022

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už profesionalų pergamentinio įsirišimo restauravimą

 Knygos restauravimas. Knygos pavadnimas: JOHAN NIEUHOFS Gedenkweerdige BRASILIAENSE ZEE- en LANT-REIZE .
JOAN NIEUHOFS ZEE en LANT-REIZE, door verscheide Gewesten van OOSTINDIEN.
Ieva Rusteikaitė,
Daiva Petkevičiūtė
Restauruota 2020–2021 m.

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už Lietuvos Respublikai reikšmingos vertybės itin sudėtingą ir kruopštų restauravimą

 Knygos restauravimas. Knygos „Sarmatinės Europos aprašymas...“ restauravimas
Jūratė Dulinskienė
Elona Marija Ložytė

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už profesionalų ikonos restauravimą išsaugant sakralumą

 Ikonos restauravimas
Restauratorius Rolandas Vičys
Už profesionalų ikonos restauravimą išsaugant sakralumą

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už nuoseklų, metodišką restauravimą ir tinkamą neišlikusių vietų lipdybos atkūrimą remiantis ikonografija

Siesikų dvaro sodybos rūmų (u.k. 1025) Ukmergės raj. sav., Siesikų sen., Daugalių km., dviejų židinių stiuko apdailos konservavimo ir restauravimo darbų ataskaita.
Lipdybos restauratorė Rūta Glinskytė
Sienų tapybos restauratorė Jana Grinevičiūtė

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už praktinės naudos pridėtinę vertę puoselėjant dvarų paveldą

Mokslinė studija
Magiškiausias kambarys arba Dvaro vaistinėlė
Autorius Marius Daraškevičius
Leidykla „Lapas“

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už kompleksišką visų dešimties dvaro klasicistinių krosnių restauravimo darbų, vykusių 2012–2022 m., užbaigimą

 Burbiškio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas kultūros vertybės registre 51), esančio adresu Parko g. 1b, Burbiškio k. (Anykščių sen.), Anykščių r., Utenos aps., krosnies nr. 1F, rūmų I aukšto patalpoje
Nr. 1A15 konservavimo ir restauravimo darbų ataskaita
Restauratorė Aelita Bielinytė