NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SRITIS 

LRRS Mokslinės metodinės tarybos Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija 2021 m. gegužės mėn. 26 d. atrinko skirtingoms tvarkybos darbų rūšims priskiriamus darbus:

I-UOJU  IŠRINKTAS  DARBAS 

Mokslinis  tiriamasis  darbas

Raudondvario dvaro rūmų planinės-funkcinės struktūros kaita 

Raudondvario dvaro sodybos rūmai ( 25725 )  Pilies tak. 4, Raudondvario k., Kauno r. sav.    

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Autorius, architektas  Marius Daraškevičius  

 

II-UOJU IŠRINKTAS  DARBAS

Mokslinis  tiriamasis  darbas 

Vyžulionių dvaro (Vilniaus raj.) Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus r. sav. 

interjero dekoro elementų specifikos teorinė analizė

Vyžulionių dvaro sodybos rūmai (38273)  

2019 m.   Autorė Veronika Žvirblė

Vilniaus dailės akademijos magistro studijų baigiamasis teorinis darbas

Vadovė Dr. Dalia Klajumienė

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SRITIS   

 

I-UOJU   IŠRINKTAS  DARBAS

Tyrimo – projektavimo  darbai,  projekto  realizacija 

Gyvenamojo namo Aušros al. 84, Šiaulių m. kapitalinio remonto, (Namo, u. o. k. 2101, restauravimo ir remonto) keičiant paskirtį į administracinę, projektas. Tyrimai, tvarkybos darbai

2013-2018 m. VĮ “Lietuvos paminklai” 

PV, architektė, projekto vykdymo priežiūros vadovė, darbo projekto vadovė  Audronė Šolienė

PDV, architektė  Ieva Vilytė  

Architektūriniai tyrimai  Audronė Šolienė

Polichromijos tyrimai, fasadų spalvinis sprendimas  Elena Kazlauskaitė

Konstrukcijų tyrimai, PDV  Saulius Ušpalis

Krosnių restauravimo darbai Aelita Bielinytė

 

II-UOJU   IŠRINKTAS  DARBAS 

Tyrimo – projektavimo  darbai,  projekto  realizacija 

Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčia ( 27316 ), Aušros 

Vartų g. 7B, Vilnius,  

Tyrimų papildymas; fasadų tvarkybos darbų: remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas;  tvarkybos darbai

2015-2020, VĮ „Lietuvos paminklai“

Tvarkybos darbų projektas - PV, PDV, architektė, projekto vykdymo priežiūros vadovė Audronė Šolienė,  architektė Simona Mačiulaitytė

Fasadų polichromijos tyrimai, spalvinis sprendimas   Elena Kazlauskaitė

Architektūros tyrimų papildymas   Robertas Zilinskas

Konstruktorius  Jakovas Mendelevičius

Cheminiai technologiniai tyrimai  Asta Grubinskaitė

Lipdybinio dekoro restauravimas  MB „Virmalda“ , Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė, Ramunė Balandžiūnienė

Sieninės tapybos restauravimo darbai Šarūno Juršėno įmonė „Senoji freska“ 

Šarūnas Juršėnas, Arvydas Ramoška, Romualdas Stančikas

 

III-UOJU  IŠRINKTAS  DARBAS 

Tyrimo – projektavimo  darbai,  projekto  realizacija 

Pastatų komplekso vad. Pociejų rūmais ( 280 )   Domininkonų g. 11, Vilnius

Tyrimai ir tvarkybos darbų (restauravimo) projektas

2018-2021 m, UAB „Atodangos“

Architektūros tyrimai:  Robertas Zilinskas (vadovas), 

Ieva Blinstrubienė, Vytenis Zilinskas, Ričardas Račinskas

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų (restauravimo) projektas:

 PV Robertas Zilinskas, PDV Vytenis Zilinskas

Projekto vykdymo priežiūra:  PV Robertas Zilinskas, PDV Vytenis Zilinskas

 

KONKURSO  ORGANIZATORIŲ  PADĖKA

Už Vilniaus Pavilnio Kristaus Karaliaus  ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios (32785)

Vilniaus miesto sav. Švarioji g. 3  tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą: fasadų restauravimas, remontas, techninių apsaugos priemonių įrengimas

Tvarkybos darbų projektas:  Arūnas Boruta, Darius Čeponis, Giedrė Kulešienė

Fasadų polichromijos tyrimai:  Giedrė Gajauskaitė, Arūnas Boruta

Architektūros tyrimai:  Darius Čeponis

 

KONKURSO  ORGANIZATORIŲ  PADĖKA  

Už Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios (37604)  Lukiškių a. 10, Vilniaus m.

Rytų  fasado  supraporto  sienų tapybos (u. k. 8243)  polichromijos tyrimus

Tyrimų autorė Neringa Šarkauskaitė – Šimkuvienė

 

KONKURSO  ORGANIZATORIŲ  PADĖKA  

Už Ligoninės statinių komplekso (1033). Bokšto g. 6, Vilnius Tvarkomųjų paveldosaugos darbų (restauravimo) projektą ir jo įgyvendinimą

Projekto vadovas Antanas Gvildys

Projekto  dalies vadovė  Sigita Lapienytė

Architektė  Ingrida Ravuckaitė

Pritaikymo pasiūlymų autorė Christina Seilern

Interjero autorė Akiko Tutlys

Polichromijos tyrimai/restauravimas

Šarūno Juršėno įmonė „Senoji freska“

Architektūros tyrimai (papildomi) Robertas Zilinskas, Antanas Gvildys

Mūro restauravimas UAB „Rūpintojėlis“

 

KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS

 

LRRS Mokslinės metodinės tarybos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija 2021 m. gegužės mėn. 17 d. atrinko skirtingoms tvarkybos darbų rūšims priskiriamus darbus:

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios interjero sienų tapybos tyrimus, konservavimo ir restauravimo darbus

Restauratorė Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė

UAB „Ornamentus“

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už Vilkiškių dvaro rūmų krosnių restauravimą

Restauratorė Aelita Bielinytė 

UAB „Ugniavietė“

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už Antano Sorakos kryžiaus su kpolytėle, sukurto Vilniaus atgavimo intensija 1940 m. gegužės 13 d.,  ir pastatyto Vytautų kaime, restauravimą

Restauratorius Rolandas Vičys, Laima Kruopaitė 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, P. Gudyno restauravimo centras

 

KONKURSO LAUREATO DIPLOMAS

Už XIX a . vid. Lietuvos bajorų Karpių genealoginio medžio restauravimą

Restauratorius  Paulius Zovė 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, P. Gudyno restauravimo centras

Meno kūrinių ant popieriaus restauravimo skyrius