Nepriklausomybės laikų paminklai - XX a. Pradžios visuotinio kultūrinio judėjimo išraiška. įprasminanti Lietuvos kovas už Nepriklausomybę ir valstybingumo atkūrimą. Tai liudija išsaugoti to laikotarpio paminklai atokiausiuose Lietuvos kampeliuose. Kiekvienas paminklas - tai legenda ne tik apie tuos kurie juos kūrė ir statė, bet ir tuos. kurie juos sovietiniais laikais saugojo, slėpė, išsaugojo ar sąjūdžio laikais atstatė.

Gaila, kad laikas, atmosferos užterštumas, barbarai ir dabar negailestingai naikina paminklus. Mes restauratoriai, manome, kad būtina išsaugoti (konservuoti ir restauruoti) šiuos paminklus. Tam vėl reikia prikelti ir sujungti vietinių bendruomenių jėgas (kaip amžiaus pradžioje statant) Ir restauravimo specialistų , nes be specialių žinių Nepriklausomybės paminklų prižiūrėti ir išsaugoti jau nebeįmanoma.

Restauruodami ir besimokydami kartu, populiarindami jų sukūrimo . saugojimo ir atstatymo istorijas, mes pratęsime jų gyvavimo laiką ir perduosime ateities kartoms, kaip svarbius mūsų istorijos liudytojus.